دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)

مجله الهیات تطبیقی به عنوان یکی از مجلات پیشرو در تحلیل مسائل جهانی در نظر دارد تعدادی از مقالات شماره پاییز و زمستان 99 را به بعد الهیاتی و اخلاقی پدیده های نوظهوری  چون کرونا ویروس اختصاص دهد. لذا از پژوهشگران ارجمند تقاضا داریم با تبیین و تحلیل موضوعات جاری جامعه بشری یاری گر ما در این عرصه باشند


 

 • نوع اعتبار                        علمی (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                    دو فصلنامه
 • وضعیت در ISC                 ضریب تاثیر 25/. (Q2)
 • رتبه در وزارت علوم             74(B)
 • نوع داوری:                      دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری           5 ماه
 • درصد پذیرش:                  
 • زبان نشریه                     فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                      الکترونیکی
 • نوع دسترسی                 رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی         ندارد
 • هزینه بررسی و انتشار       دارد

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

 *****************************

نویسندگان محترم، لطفاً پس از مطالعه دقیق موارد ذیل، اقدام به ارسال مقاله نمایید:

1- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله، یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد مگر اینکه در گروه مولفان، هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد، از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

2- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه، دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

5- دانشجویان دکتری دقت نمایند: جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود، درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

- استاد راهنما (نویسنده مسئول)

- استاد مشاور

 

 


 

مقاله پژوهشی
بازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین‌القضات همدانی
2. بازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین‌القضات همدانی

فاطمه رفعت خواه؛ عبّاس محمدیان؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.118507.1317

چکیده
  میرچا الیاده، در جایگاه پدیدارشناس و اسطوره‌پژوه دینی، با تأکید بر تأویل دینی - تاریخی، هرمنوتیک را بهترین شیوه برای کشف معانی و تأویل پیام‌های پنهان اساطیر، نمادها و آیین‌ها می‌داند. یکی از وجوه بررسی‌شدۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تحولات روایی ولادت و عروج مسیح (ع) برپایۀ روابط «فرامتنی»
3. تحلیل تحولات روایی ولادت و عروج مسیح (ع) برپایۀ روابط «فرامتنی»

مونا نوروزی؛ محمدامیر جلالی

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.118597.1322

چکیده
  به اعتقاد ژرار ژنت، هرگاه متنی متن دیگر را نقد و تفسیر کند، نسبت به متن اول فرامتن محسوب می‌شود. رابطۀ فرامتنی در تشریح، انکار یا تأیید متن اول عمل می‌کند. پژوهش حاضر در پی آن است تا اجزای روایت ولادت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد الهیات تفکیکی از نگاه فلسفی علامه مجلسی
4. نقد الهیات تفکیکی از نگاه فلسفی علامه مجلسی

مهدی امامی جمعه

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-46

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.109939.1145

چکیده
  این مقاله از چشم‌انداز علامه محمدباقر مجلسی، نگاهی به فلسفۀ اسلامی و مکتب تفکیک دارد. درحقیقت تلاش شده است از منظر مجلسی دوم، صاحب کتاب مرآةالعقول فی شرح اخبار آل رسول، محاکمه‌ای بین فلسفۀ اسلامی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک دربارۀ مسئلۀ شر
5. نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک دربارۀ مسئلۀ شر

یدالله رستمی

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.120427.1358

چکیده
  جان هیک از فیلسوفان دین است که به سازگاری وجود خدا (صفات او) و شرور معتقد است. او انسان را موجود نابالغ و ناقص می‌داند و شرور عالم را برای پرورش روح و تکامل انسان و ایمان واقعی به خداوند ضروری می‌داند و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
«رؤیت در خدا» و «رؤیت با خدا»؛ دو رویکرد در نظام معرفت‌شناختی مالبرانش و ملاصدرا
6. «رؤیت در خدا» و «رؤیت با خدا»؛ دو رویکرد در نظام معرفت‌شناختی مالبرانش و ملاصدرا

حسن رهبر

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.118693.1327

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که فیلسوفان در نظام فکری خود آن را پی‌جویی می‌کنند، دستیابی به معرفت حقیقی و تبیین چگونگی امکان حصول آن است. مالبرانش و ملاصدرا از زمره فیلسوفانی‌اند که تلاش می‌کنند دستیابی به معرفت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل نقش ایرانیان باستان در ترویج دین‌های آسیایی در چین
7. بررسی و تحلیل نقش ایرانیان باستان در ترویج دین‌های آسیایی در چین

حمیدرضا پاشازانوس

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.118634.1325

چکیده
  دین، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های روابط ایران و چین در دورۀ باستان است که تاکنون به‌صورت مستقل بررسی نشده است. مطابق منابع چینی، همۀ ادیان و آیین‌های مهم چین به‌غیر از دین تائویی و آیین کنفوسیوسی، مذاهب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جستاری بر مرگ‌اندیشی و زندگی اصیل در اندیشه مولانا
8. جستاری بر مرگ‌اندیشی و زندگی اصیل در اندیشه مولانا

علی واحدپاک؛ امیر عباس علی زمانی؛ بابک عباسی

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.120310.1355

چکیده
  هدف اصلی مقالة حاضر، بررسی اندیشة مولانا در ساحت مرگ و تأثیر و ارتباط آن با زیستن اصیل است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد. براساس این، دغدغة مولوی از آغاز تا انجام، شرح فراق از اصل، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رابطۀ متقابل دین و اسطوره در پدیدارشناسی دینی الیاده و روانشناسی تحلیلی یونگ
9. رابطۀ متقابل دین و اسطوره در پدیدارشناسی دینی الیاده و روانشناسی تحلیلی یونگ

علیرضا خواجه گیر؛ سوسن ایزدی دستنایی؛ پروین فروزنده

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-126

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.122765.1401

چکیده
  از مفاهیم اساسی در روانشناسی تحلیلی یونگ، ضمیر ناخودآگاه جمعی، کهن‌الگوها و اساطیر مشترک در ضمیر ناخودآگاه تمامی انسان‌هاست. از دیدگاه یونگ، دین تجربۀ قدسی است که در ضمیر ناخودآگاه جمعی شکل می‌گیرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم گناه و ماهیت گناه نخستین در اساطیر و ادیان باستانی ایران، یونان و میانرودان
10. مفهوم گناه و ماهیت گناه نخستین در اساطیر و ادیان باستانی ایران، یونان و میانرودان

حمید کاویانی پویا

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-148

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.117460.1288

چکیده
  انسان اساطیری در نگرش و بینش خود، برای حوادث اتفاقی جایگاهی قائل نبود. او دربارة انگیزه و بنیاددهندة هستی و خویش، برداشتی پندارگونه داشت و برای مصائب و ناخرسندی‌های دنیای پیرامون و حتی ویژگی‌ها، محدودیت‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازخوانی ناسازگاری کاربست وجود رابط با خوانش توحیدی از هستی در دیدگاه آقاعلی مدرس
11. بازخوانی ناسازگاری کاربست وجود رابط با خوانش توحیدی از هستی در دیدگاه آقاعلی مدرس

محمدرضا ارشادی نیا

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 149-160

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.121480.1382

چکیده
  حکیم آقاعلی مدرس در تحریر و تقریر اصل توحید بر کاربست اصول حکمت متعالیه اهتمام جدی دارد. اصل وجود مستقل و رابط از همان اصولی است که صدرالمتألهین برای نیل به وحدت شخصی وجود و گذر از اصل علیت تباین‌انگار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مکاشفه در سلوک عرفانی مشتیلد ماگدبورگی و روزبهان ‌بقلی با تکیه بر نورجاری‌الهی و کشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار
12. مکاشفه در سلوک عرفانی مشتیلد ماگدبورگی و روزبهان ‌بقلی با تکیه بر نورجاری‌الهی و کشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار

قربان علمی؛ پیام همایونی املشی

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-180

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.119455.1336

چکیده
  ادبیات عرفانی - مکاشفاتی نگاشته‌هایی را در بر می‌گیرد که در آن، عارف از تجربه‌های عرفانی خویش پرده‌برداری می‌کند. مشتیلد ماگدبورگی و روزبهان ‌بقلی، عارفانی در دو حوزۀ مسیحیت و اسلام هستند که در این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سبک‌شناسی لایۀ ترکیبی و بلاغی مناجات منظوم امام علی(ع)
13. سبک‌شناسی لایۀ ترکیبی و بلاغی مناجات منظوم امام علی(ع)

آمنه فروزان کمالی؛ علی خضری

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 181-194

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.117927.1306

چکیده
  بررسی لایه‌های ترکیبی و بلاغی از مؤلفه‌های ساختاری آثار ادبی، راهی برای پی‌بردن به لایه‌های درونی اندیشۀ خالق اثر است که نقش بسزایی در انتقال مفاهیم دارد و به سخن، تعالی می‌بخشد. ادعیه و مناجات ائمه(ع)، ...  بیشتر
مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن
1. مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن

سید مهران موسوی؛ محمود کریمی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 45-62

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.21670

چکیده
  در مقالۀ حاضر، با بررسی تطبیقی «چگونگی مراحل آغازین آفرینش عالم هستی» در قرآن کریم و تورات که با نام مشترک «آسمان‌ها و زمین» یاد شده، وجوه شباهت‌ها و البته تفاوت‌های در ساختار و محتوای دو ...  بیشتر
منجی موعود در ادیان‌ بزرگ قبل‌ از اسلام‌
2. منجی موعود در ادیان‌ بزرگ قبل‌ از اسلام‌

مهین عرب

دوره 5، شماره 11 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 149-168

چکیده
  از روزگار کهن، اعتقاد به‌ ظهور مصلح‌، اصلی‌ اساسی‌ بوده‌ است‌. بسیاری‌ از پیامبران‌ پیشین، آمدن‌ دیگری‌ را وعده‌ می‌داده‌اند. همچنین در سرتاسر بشارتها و اشارتهای‌ پیشینیان‌، همواره‌ سخنانی‌ ...  بیشتر
بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر
3. بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر

فریبا اکبرزاده؛ مهدی دهباشی؛ جعفر شانظری

دوره 5، شماره 11 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
  مرگ از دیدگاه مولوی، به معنی «قطع و پایان زندگی» نیست، بلکه «تولّد» و «آغاز زندگی جاودانه‌» دیگری است. در اندیشه مولوی، «مواجهه‌ مرگ با انسان»، «متناسب با شیوه‌ زندگی» و ...  بیشتر
معناشناسی واژه «اسلام» در قرآن، با تاکید بر بررسی رابطه آن با پلورالیزم دینی
4. معناشناسی واژه «اسلام» در قرآن، با تاکید بر بررسی رابطه آن با پلورالیزم دینی

محمد جواد نجفی؛ جواد محمدی

دوره 3، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 97-116

چکیده
  این پژوهش بر آن است تا در خلال معناشناسی لغوی و قرآنی واژه «اسلام» رابطه آن را با بحث «پلورالیزم دینی» مورد کنکاش قرار دهد. «اسلام» در لغت از «سلم» گرفته شده و به معنای انقیاد و اظهار ...  بیشتر
بررسی تطبیقی منازلِ سلوک عرفانی در تصوّف اسلامی و عرفان یهود (مرکاوا و قبّالا)
5. بررسی تطبیقی منازلِ سلوک عرفانی در تصوّف اسلامی و عرفان یهود (مرکاوا و قبّالا)

محمدرضا عابدی؛ حسین شهبازی؛ احمد فرشبافیان نیازمند؛ محمد مهدی پور

دوره 9، شماره 19 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 49-66

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.110209.1137

چکیده
    چکیده سلوک عرفانی، سیری انفسی و درونی در قلب عالم صغیر برای نیل به حقیقیت محض است. در مکاتب عرفانی این سیر در قالبِ مراحل و مقاماتی تبیین می‌شود. در این پژوهش، منازل سلوک در عرفان یهود و متصوفه اسلامی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه فلسفه و کلام در مفهوم‌سازی خدا نزد شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی
1. جایگاه فلسفه و کلام در مفهوم‌سازی خدا نزد شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی

حسن عباسی حسین آبادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.121587.1384

چکیده
  خدا در فلسفه و کلام اسلامی با اسامی مختلفی خوانده می‌شود و مفاهیم به‌کاررفته برای اسم خاص خدا در فلسفه، متفاوت از کلام است. شیخ مفید، متکلمی است که از معتزله بهره گرفته و نگاه او به خدا عقلانی و با استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
صورت‌بندی استدلالی جدید در حقانیت اسلام؛ تببین نظریۀ چگالش فضائل در نسل بلافصل
2. صورت‌بندی استدلالی جدید در حقانیت اسلام؛ تببین نظریۀ چگالش فضائل در نسل بلافصل

محسن رفعت؛ امیرحسین رهبر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.113845.1210

چکیده
  بشر در طول تاریخ، استدلالات مختلفی را برای تحکیم ادعاها و استوارساختن عقایدش برگزیده است. هم‌اکنون به نظر می‌رسد شیوه‌های استدلالی استقرایی ـ آماری، دستاوردهای جدیدی برای علم کلام به ارمغان آورد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی آموزه‌های محیط زیستی طبیعی در اسلام و زرتشت با تأکید بر قرآن و وندیداد
3. بررسی تطبیقی آموزه‌های محیط زیستی طبیعی در اسلام و زرتشت با تأکید بر قرآن و وندیداد

کامران اویسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.117934.1307

چکیده
  در مقالۀ حاضر، آموزه‌های محیط زیستی طبیعی اسلام و زرتشت با تکیه بر دو کتاب قرآن و وندیداد به‌صورت تطبیقی و استناد کتابخانه‌ای بررسی شده است. اشاره‌های محیط زیستی قرآن، علاوه بر اهداف اولیه و ظاهری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه عمومی حقوق اسلامی محیط‌زیست؛ مبانی ایدئولوژیک و قواعد فقهی
4. نظریه عمومی حقوق اسلامی محیط‌زیست؛ مبانی ایدئولوژیک و قواعد فقهی

محمدرضا حق شناس؛ ابوالقاسم نقیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.117089.1280

چکیده
  در ساختار نظام حقوق اسلامی درباره انسجام و ربط مقررات مربوط به هر باب دو رویکرد وجود دارد. رویکرد مسأله‌محور که برای هر مسأله فرعی، حکمی مستقل از مسائل دیگر همان باب را تعقیب می‌نماید و رویکرد مجموعه-محور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی امکان و ضرورت کشف قصد مولف با تاکید برهرمنوتیک هرش
5. بررسی امکان و ضرورت کشف قصد مولف با تاکید برهرمنوتیک هرش

احمد عزیزخانی؛ سعید کاردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.116996.1277

چکیده
  تعین معنا پیش از تفسیر، مفهوم مرکزی هرمنوتیک کلاسیک بوده و این نحله فکری با چنین ایده ای، ابزاری مناسب جهت فهم قصد مولف در متون مقدس فراهم می کرد. با ظهور هرمنوتیک فلسفی و طرح مباحثی چون تولید معنا از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی زیست‌بوم‌گرایانۀ گزاره‌های اساطیری اوستا با تأکید بر دیدگاه ژیلبر دوران
6. واکاوی زیست‌بوم‌گرایانۀ گزاره‌های اساطیری اوستا با تأکید بر دیدگاه ژیلبر دوران

هستی قادری سهی؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.121330.1376

چکیده
  گذار از بحران‌های زیست‌محیطی بدون تغییر نگرش و سبک زندگی بشر، امری است ناممکن. زیست‌بوم‌گرایان با تکیه بر همین تغییر نگرش و سبک زندگی کوشیده‌اند که با ورود به علوم مختلف از ظرفیت‌های آن‌ها برای بهبود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین و ارزیابی نظریه‌ی میرزا مهدی اصفهانی در مسئله‌ی شناخت خداوند متعال
7. تبیین و ارزیابی نظریه‌ی میرزا مهدی اصفهانی در مسئله‌ی شناخت خداوند متعال

مهدی آزادپرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.124172.1434

چکیده
  یکی از دغدغه های مهم متفکران اسلامی در طول تاریخ، شناخت صحیح خداوند متعال بوده است. میرزا مهدی اصفهانی با تاکید بر آیات و روایت، درصدد بیان روش خاصی برای شناخت خداوند متعال است که با روش فلاسفه و عرفا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی و نقد دیدگاه شیخ طبرسی در مساله تجسم اعمال
8. واکاوی و نقد دیدگاه شیخ طبرسی در مساله تجسم اعمال

احمد دستوری سدهی؛ علیرضا پارسا؛ محمد صادق واحدی فرد؛ حمیدرضا ضیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2021.124779.1447

چکیده
  امین الاسلام طبرسی از مفسران قرن پنجم و ششم هجری است .وی معتقد است خداوند برای هر عملی، کیفر یا پاداش خاص معین کرده و هر کس باید طبق مقررات الهی به سزای اعمال خود برسد و هرگونه پاداش و کیفر مخلوق خداوند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم تأویل از دیدگاه ناصرخسرو و علامه طباطبایی (در دو کتاب وجه دین و تفسیر المیزان)
9. مفهوم تأویل از دیدگاه ناصرخسرو و علامه طباطبایی (در دو کتاب وجه دین و تفسیر المیزان)

قدرت الله خیاطیان؛ مرضیه پیوندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.123168.1406

چکیده
  افراط در تأویل‌گرایی، یکی از ویژگیهای مهم اسماعیلیه است که موجب تمایز آنان از سایر مذاهب اسلامی می‌شود. با نگاهی گذرا به آثار حکیم ناصرخسرو قبادیانی پی می‌بریم که یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های ذهنی ...  بیشتر

ابر واژگان