به نام خدا

الهیات به مجموعه دانش‌های نظام‌مندی اطلاق می‌شود که به مطالعات توصیفی، تحلیلی و انتقادیِ مفاهیم مربوط به خداوند و انگاره‌های دینی می‌پردازد. اهداف پژوهش در گستره‌های الهیاتی عبارتند از: شناخت درست‌ از سنّت‌های دینی، توجیه و دفاع از گزاره‌های دینی، آموزش و تبلیغ آموزه‌های دینی، مقایسه‌ ادیان و مذاهب گوناگون، اصلاح و ارتقای دینداری، پیشینه‌شناسی و شناخت منابعِ دینی، روش‌شناسی و تحلیل روش‌ها و رهیافت‌های دین‌پژوهی، بازنگری در جهان‌بینی‌ها، نقد مکاتبِ مادی‌گرا و خداناباور، رصد و رفعِ نیازهای دینی در عصر حاضر، تقویت بنیان‌های دینیِ جامعه، پاسخ به پرسش‌های جدید و بررسیِ مناسبات دین و علم در دوره‌ کنونی.

شهر اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدنِ ایران اسلامی است که از دیرباز مهدِ علم و حکمت و دین‌آموزی و میزبان علماء و اندیشمندان بسیاری بوده است. دانشگاه اصفهان با اتکاء به این پیشینه و پشتوانه‌ تاریخی، تمدنی و فرهنگی، اقدام به انتشار مجله «الهیات تطبیقی» کرده تا زمینه‌ای برای گفتگو و تعاملِ دین‌پژوهان داخلی و خارجی در قالب پژوهش‌های اصیل و نوآورانه با رویکرد تطبیقی و در راستای اهداف فوق فراهم آید.


تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه الهیات تطبیقی برای محققان و پژوهشگران به‌صورت آزاد و رایگان  است. (OPEN ACCESS)    

این نشریه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4.0 است.                        

شماره جاری: دوره 14، شماره 30، دی 1402 

مقاله پژوهشی

تحلیل روش‌ها و رویکردها در الهیات تطبیقی جدید

صفحه 1-16

10.22108/coth.2023.133297.1704

مرتضی پیروجعفری؛ وحیده فخار نوغانی؛ جهانگیر مسعودی


تأملی بر نظریۀ اصالتین

صفحه 39-56

10.22108/coth.2023.135635.1771

وحید باقرپور کاشانی؛ عباس جوارشکیان؛ جهانگیر مسعودی


بررسی تطبیقی تصویرپردازی‌ها از بهشت به‌مثابۀ باغ و مرغزار در ادیان

صفحه 147-160

10.22108/coth.2024.140293.1870

حسین صابری ورزنه؛ محمدرضا رجبی؛ محمدحسین منتظری؛ سید سعید رضا منتظری


ابر واژگان