اهداف و چشم انداز

در زمانی که برخورد اندیشه ها، فرهنگ ها و مکاتب مختلف از یک طرف و تهاجمات فرهنگی از طرف دیگر، اذهان انسان ها بویژه جوانان را نشانه رفته است، می طلبد که اندیشمندان و صاحبان قلم و نظر هر یک در حیطه تخصص خود به زبان روز مسائل اعتقادی مورد نیاز جامعه اسلامی را با نگاهی علمی و فرا مرزی مورد پژوهش و بازنگری قرار دهند تا از این طریق بتوانند مخاطبان بیشتری را برای ارائه دیدگاه های خود به بحث و گفتمان علمی فراخوانند و با محوریّت توحید و فروع آن در جهت تقریب ادیان و مذاهب و هم اندیشی خدا محور میان آنها حرکت کنند.

فصلنامه علمی الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان بستر مناسبی پیش روی پژوهشگران و علاقمندان گشوده تا با این هدف از تمام استادان، محققان و دانش پژوهان دعوت کند مقالات علمی- پژوهشی خود را با صبغه مقایسه و تطبیق ارسال نمایند و در این برهه از زمان، دین خود را به جامعه اسلامی و پویندگان راه حقیقت ادا نمایند.

چشم اندازها:

برای تحقیق چنین هدفی زمان نسبتاً درازی باید صرف شود تا همه محققان، استادان ودانشجویان دانشگاهای کشور، دوفصلنامه را بشناسند و در صورت مفید بودن مقالات آن­را به دیگران معرفی کنند. این نشریه امیدوار است به نشریات بین المللی اضافه شود.

محورهای پژوهشی مورد بررسی در این مجله علمی عبارتند از:   

الهیات وحیانی – کلامی  (Theology of Revelation)

الهیات کاربردی (Applied Theology)  

الهیات معاصر (Contemporary Theology

الهیات طبیعی (Natural Theology)

الهیات اجتماعی (Social Theology )

الهیات و اخلاق (Theology and Ethics)

الهیات و روانشناسی (Theology and psychology)

الهیات و معنویت (Theology and Spirituality)

الهیات و فمنیسم (Theology and feminism)

الهیات و محیط زیست (Theology and Environment)