تماس با ما

شماره تماس: 37932680 (31) 98+ ساعات پاسخگویی روزهای فرد (یکشنبه و سه شنبه 8 تا 10)

 

 پست الکترونیک:  coth@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره انتشارات، دفتر نشریه الهیات تطبیقی، کد پستی: 73441-81746

 

 


CAPTCHA Image