اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 204
تعداد پذیرش 22
تعداد عدم پذیرش 130

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 18
تعداد مشاهده مقاله 3855
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1690
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 262 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 23384 روز
درصد پذیرش 11 %