آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 271
تعداد پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش 184

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 24
تعداد مشاهده مقاله 12003
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2608
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 284 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 9958 روز
درصد پذیرش 8 %