آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1211
تعداد پذیرش 231
تعداد عدم پذیرش 817

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 244
تعداد مشاهده مقاله 369565
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 140379
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 26 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 95 روز
متوسط زمان داوری 57 روز
متوسط زمان پذیرش 935 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 735 روز
درصد پذیرش 19 %