آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1282
تعداد پذیرش 238
تعداد عدم پذیرش 879

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 255
تعداد مشاهده مقاله 424757
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 153097
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 25 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 85 روز
متوسط زمان داوری 55 روز
متوسط زمان پذیرش 917 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 700 روز
درصد پذیرش 19 %