آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1408
تعداد پذیرش 262
تعداد عدم پذیرش 980

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 281
تعداد مشاهده مقاله 513277
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 173382
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 23 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 72 روز
متوسط زمان داوری 53 روز
متوسط زمان پذیرش 861 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 640 روز
درصد پذیرش 19 %