اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 191
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 117

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 15
تعداد مشاهده مقاله 2838
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1185
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 253 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 27053 روز
درصد پذیرش 10 %