راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایند.

 

1-  بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ثبت‌نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

2-    ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد.

3-  در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

4-  در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

5-    هنگام ارسال مقاله لازم است سه  فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

5-1- فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

5-2- فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفا اسامی نویسندگان و سازمان آن ها قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می شود یکسان باشد

5-3- فایل تعارض منافع: فایل تعارض منافع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

5-4- فایل واگذاری حق انتشار مقاله:  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

6-  فرم تعهد نویسندگان 

7-   در سامانه نشریه، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات  نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود.

  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

   Department, Faculty, University (Institution), City, Country

8-   تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارمشابهت یاب سمیم نور بررسی خواهند شد. لازم به ذکر است مقالات با بیش از 10 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. 

9-   بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  هزینه اولیه: 100000 تومان، هزینه پذیرش: 250000 تومان

بدلیل عدم سوء استفاده از سایت دانشگاه اصفهان به اطلاع می رساند این سامانه با هیچ موسسه ای در ارتباط نیست و جهت چگونگی پرداخت هزینه به سامانه نشریات دانشگاه اصفهان مراجعه کنید و از پرداخت هرگونه وجهی به سازمان های غیر مرتبط جهت چاپ مقاله جدا خودداری نمایید.

10- در مرحله ‏ایی که نیاز به پرداخت هزینه باشد، ایمیل آن برای تمامی نویسندگان ارسال می ‏شود.

11- نویسندگانی که از تاریخ ارسال مقاله تا یک سال قبل، تعداد 5 مقاله برای نشریه داوری کرده ‏اند، هزینه مقاله ایشان به صورت رایگان خواهد بود.

 

راهنمای تدوین مقاله و شرایط پذیرش آن

  مجله الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان

  (علمی)

  

   دو فصلنامه علمی الهیات تطبیقی ، تازه های پژوهشی صاحب نظران را منتشر می کند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. بنابراین مقالات ارسالی باید دارای شرایط زیر باشد.

  الف- شرایط علمی

  1- مقاله باید دارای اصالت و نوآوری ( Original Research ) تحلیلی و نتیجه کاوشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.

  2- در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده گردد.

  توضیح: مقاله پس از دریافت، نخست در هیأت تحریریه بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاههای داوران نتایج و امتیازات کسب شده در هیأت تحریریه مطرح می شود و در صورت کسب امتیازات کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می گیرد.

  ب- شرایط نگارش

  1- مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود .

  2- عنوان مقاله باید کوتاه و گویا و شکل ظاهری مقاله به صورت دو ستون باشد.

  3- نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار و نشانی (Email) نوشته شود (مشخص کردن تلفن مسؤول مکاتبات لازم است).

  4- چکیده فارسی حداکثر پانزده سطر (150 تا 200 کلمه) باشد.

  5- کلید واژه فارسی حداکثر شش کلمه باشد.

  6- مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.

  7- بیان پیشینه تحقیق از شرایط مقاله است.

  8- در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.

  9- مقاله باید دارای نتیجه گیری دقیق باشد.

  10- چکیده انگلیسی باید بصورت مبسوط و مفصل، حداکثر در دو صفحه، شامل خلاصه کل مقاله و ترجمه منابع به زبان انگلیسی باشد.

  11- کلید واژه انگلیسی حداکثر شش کلمه باشد.

  12- نام نویسنده ، درجه علمی و محل کار به انگلیسی نوشته شود.

  13- ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام نویسنده، سال و صفحه نوشته شود ؛ مثال: (زرین کوب،254:1372).

نکته:    در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

  14- منابع و مآخذ پایانی باید به ترتیب زیر باشد:

  الف: کتاب

  نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر. نوبت چاپ.

  ب: نشریه

  نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام نشریه، شماره دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص).

  ج: مجموعه مقالات

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار(درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام گرد آورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر،‌شماره صفحات مقاله (از ص تا ص).

  د: سایتهای اینترنتی

  نام خانوادگی، نام، (آخرین تاریخ)، عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

  ه: لوح فشرده:

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر.

  15- مقاله باید حداکثر 20 صفحه باشد و هر صفحه در 23 سطر تنظیم شود.

  16- مقاله باید تحت برنامه word xp با قلم BLotus فونت 13 از طریق ثبت نام در سامانه نشریات دانشگاه اصفهان، ارسال شود.

  17- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، بلافاصله پس از فارسی آن، درون پرانتز، در متن مقاله نوشته شود.

  18- مقالات مستخرج از پایان نامه باید تایید استاد راهنما را همراه داشته باشد.

  19- مقاله نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه شده باشد.

20- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، نویسنده مسئول مقاله می باید یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی باشد مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد. از اینرو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد. با این حال سامانه نشریات دانشگاه اصفهان جهت آسان نمودن پیگیری فرایند ارزیابی مقاله توسط دانشجویان محترم، این امکان را فراهم ساخته است که نویسندگان همکار (نویسندگان غیر از نویسنده مسئول)  بتواند نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند. نویسنده همکار می تواند از کاربری شخصی هزینه بررسی و انتشار مقاله را نیز پرداخت نماید. همچنین نویسنده همکار تا مراحل پایانی و انتشار مقاله وضعیت مقاله را از طریق کاربری شخصی خود مشاهده می نماید. همچنین تمامی مکاتبات نشریه نیز به اطلاع همه گروه نویسندگان خواهد رسید. قابل ذکر است مراحل ارسال نسخه بازنگری شده و تایید نسخه نهایی قبل از چاپ مقاله صرفا از طریق کاربری نویسنده مسئول امکان پذیر است

  یادآوری1: مجله در پذیرفتن یا نپذیرفتن مقاله، همچنین ویراستاری آن آزاد است.

شیوه‌نامۀ درج منابع انگلیسی

  (الگوگرفته از روش APA )

  

  طبق شیوۀ معمول منبع‌نویسی، مشخصات هر منبع به ترتیب شامل سه بخش است: مشخصات مؤلف، مشخصات کتاب، مشخصات نشر.

  ª در بخش اول: نام مؤلف یا مؤلفان: نام خانوادگی، نام (با حرف بزرگ در ابتدا) آورده می‌شود. در مورد مؤلفان متعدد رجوع شود به جدول نام‌ها.‌

  ª در بخش دوم: سال نشر در داخل پرانتز و بعد نشانۀ نقطه سپس نام کتاب، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد یا رسالۀ دکتری ) همگی ایتالیک) یا مقاله(غیرایتالیک) و پس از آن نام مجله، فصلنامه، ماهنامه، هفته‌نامه، روزنامه، همایش(همگی ایتالیک) مربوط به آن می‌آید. چنانچه کتابی عربی باشد یا به‌گونه‌ای ترجمۀ آن خالی از اشکال نباشد، بدون ترجمه و فقط صورت لاتین آن ذکر می‌شود.

  نام مترجم ( Trans. )، مصحح ( Emend. )، شرح‌کننده ( Expl. )، مقدمه‌نویس ( Intro. )، خلاصه‌کننده ( Sum. )، یا تدوین‌کننده و گردآورنده ( Ed. ) و ... نیز در ادامه قرار می‌گیرد. و برای معرفی هریک علامت اختصاری مربوط چنان‌که مشاهده می‌کنید در پرانتز پس از ذکر نام آنها درج می‌شود.

  سپس در خصوص کتاب، تعداد جلد، یا شمارۀ آن، و شمارۀ چاپ به روش نمونه و در خصوص نشریات شمارۀ نشریه، سال و ماه و روز، و شمارۀ صفحات مطابق مثال ارائه‌شده در زیر می‌آید.

  ª در بخش سوم: نام شهر با نشانۀ دونقطه «:» سپس نام ناشر ذکر می‌شود. در مورد مؤسسات و سازمان‌ها که نام آنها غیرخاص است ترجمۀ انگلیسی و در مورد ناشران با نام‌های خاص فقط شکل لاتین قید می‌شود. در خصوص مجلات نیازی به ذکر ناشر نیست.

  ª به مثال‌های زیر و نشانه‌های به‌کار‌رفته در بین اجزای کلی(.) و جزئی(،) توجه کنید.

  

  نمونه های کتاب:

  - Jorjani, Abd ol - Qader (1992). Asrar ol-Blagha. Jalil Tajlil (Trans.), 3rd ed. Terhran: University of Tehran Press.

  

  - Safa, Zabih ol-Lah (1984). Literary History of Iran, Mohammad Torabi (Sum.), 2nd vol. 16th ed. Tehran: Ferdows press.

 

  - Farghani, Seif (1984). Divan, Zabih ol-Lah Safa (Emend.), 2nd ed. Tehran: Ferdowsi Press .

 

  - Zarinkub, Abd ol-Hosain (2002). Poem without lie, poem without mask, 9th ed. Tehran: Javidan Press.

 

  - Bakhtin, Michel (1390). Dialogical Imagination: Essays on Novel. Roya Poorazar (Trans.), 2nd ed. Tehran: Nei Press.

 

  - Wilson, J. G., & Fraser, F. C. (Eds.). (1977-1978). Handbook of teratology (Vols. 1-4). New York: Plenum Press .

  

  نمونۀ مقاله از مجله و فصل‌نامه:

  - Sa'adati Nezhad, Mehdi (1388). The Reaction of enlightenment in Iran against

  Liberalism from 40th decade up to Islamic Revolution (focusing on Jalal Al Ahmad, Bazargan, Shariati) , Islamic Revolution Studies Quarterly, 15th year, No 17, p. 119-148 .

 

  - Berkerian, D. A. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45 (2), p. 10-36.

 

  - Caloyianis, N. (1998, September). Greenland sharks. National Geographic, 194, 60-71.

 

  یک نمونه مقاله از روزنامه:

  - Von Drehle, D. (2000, January 15). Russians unveil new security plan. The

  Washington Post, pp. A1, A21.

  یک نمونه مقاله بدون نام مؤلف:

  - Clinton puts 'human face' on health-care plan. (1993, September 16). The New York Times , p. B1. 

  یک نمونه مقاله ارائه‌شده در کنفرانس:

  - Lucas, L. A. (1998). Issues in the creation and coordination of an academic

  computing help desk. In Association of Small Computer Users in Education:

  Proceedings of the ASCUE Summer Conference , North Myrtle Beach, SC (pp. 87-

  92). (ERIC Document Reproduction Service No. ED425722)