راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله و شرایط پذیرش آن

  مجله الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان

  (علمی)

  

 

  دو فصلنامه علمی الهیات تطبیقی ، تازه های پژوهشی صاحب نظران را منتشر می کند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. بنابراین مقالات ارسالی باید دارای شرایط زیر باشد.

  الف- شرایط علمی

  1- مقاله باید دارای اصالت و نوآوری ( Original Research ) تحلیلی و نتیجه کاوشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.

  2- در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده گردد.

  توضیح: مقاله پس از دریافت، نخست در هیأت تحریریه بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاههای داوران نتایج و امتیازات کسب شده در هیأت تحریریه مطرح می شود و در صورت کسب امتیازات کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می گیرد.

  ب- شرایط نگارش

  1- مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود .

  2- عنوان مقاله باید کوتاه و گویا و شکل ظاهری مقاله به صورت دو ستون باشد.

  3- نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار و نشانی (Email) نوشته شود (مشخص کردن تلفن مسؤول مکاتبات لازم است).

  4- چکیده فارسی حداکثر پانزده سطر (150 تا 200 کلمه) باشد.

  5- کلید واژه فارسی حداکثر شش کلمه باشد.

  6- مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.

  7- بیان پیشینه تحقیق از شرایط مقاله است.

  8- در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.

  9- مقاله باید دارای نتیجه گیری دقیق باشد.

  10- چکیده انگلیسی باید بصورت مبسوط و مفصل، حداکثر در دو صفحه، شامل خلاصه کل مقاله و ترجمه منابع به زبان انگلیسی باشد.

  11- کلید واژه انگلیسی حداکثر شش کلمه باشد.

  12- نام نویسنده ، درجه علمی و محل کار به انگلیسی نوشته شود.

  13- ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام نویسنده، سال و صفحه نوشته شود ؛ مثال: (زرین کوب،254:1372).

  14- منابع و مآخذ پایانی باید به ترتیب زیر باشد:

  الف: کتاب

  نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر. نوبت چاپ.

  ب: نشریه

  نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام نشریه، شماره دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص).

  ج: مجموعه مقالات

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار(درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گیومه) نام گرد آورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر،‌شماره صفحات مقاله (از ص تا ص).

  د: سایتهای اینترنتی

  نام خانوادگی، نام، (آخرین تاریخ)، عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

  ه: لوح فشرده:

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر.

  15- مقاله باید حداکثر 25 صفحه باشد و هر صفحه در 23 سطر تنظیم شود.

  16- مقاله باید تحت برنامه word xp با قلم BLotus فونت 13 از طریق ثبت نام در سامانه نشریات دانشگاه اصفهان، ارسال شود.

  17- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، بلافاصله پس از فارسی آن، درون پرانتز، در متن مقاله نوشته شود.

  18- مقالات مستخرج از پایان نامه باید تایید استاد راهنما را همراه داشته باشد.

  19- مقاله نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه شده باشد.

20- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، نویسنده مسئول مقاله می باید یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی باشد مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد. از اینرو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد. با این حال سامانه نشریات دانشگاه اصفهان جهت آسان نمودن پیگیری فرایند ارزیابی مقاله توسط دانشجویان محترم، این امکان را فراهم ساخته است که نویسندگان همکار (نویسندگان غیر از نویسنده مسئول)  بتواند نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند. نویسنده همکار می تواند از کاربری شخصی هزینه بررسی و انتشار مقاله را نیز پرداخت نماید. همچنین نویسنده همکار تا مراحل پایانی و انتشار مقاله وضعیت مقاله را از طریق کاربری شخصی خود مشاهده می نماید. همچنین تمامی مکاتبات نشریه نیز به اطلاع همه گروه نویسندگان خواهد رسید. قابل ذکر است مراحل ارسال نسخه بازنگری شده و تایید نسخه نهایی قبل از چاپ مقاله صرفا از طریق کاربری نویسنده مسئول امکان پذیر است

  یادآوری1: مجله در پذیرفتن یا نپذیرفتن مقاله، همچنین ویراستاری آن آزاد است.

  یادآوری2: چاپ مقالات به ترتیب مرتبه علمی نویسندگان است.

 

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع، توافق نامه ‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده ‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده ‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ ها، طراحی مطالعه، آماده‏ سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی

خیر

 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

 

بلی

خیر

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی

خیر

 

آیا جنبه‏ ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟

بلی

خیر

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا