مقاله پژوهشی
نگرش دینی و تأثیر آن بر اندیشه‌های سیاسی سنت آگوستین و امام خمینی
2. نگرش دینی و تأثیر آن بر اندیشه‌های سیاسی سنت آگوستین و امام خمینی

محمد عابدی اردکانی؛ علی مزیدی

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.114555.1222

چکیده
  اهمیت امام خمینی(ره) و سنت آگوستین در حوزۀ تمدن اسلام و غرب، به دلیل آن است که افکار و آثار هر دو منشأ تحولات عمیقی بوده است؛ از‌ این رو مقایسۀ اندیشه‌های سیاسی این دو شخصیت اهمیت زیادی دارد. این مقایسه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رابطۀ معنویت و الاهیات از دیدگاه مک‌گراث و شهید مطهری
3. رابطۀ معنویت و الاهیات از دیدگاه مک‌گراث و شهید مطهری

حامد نظرپور؛ مجتبی سپاهی

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.111976.1173

چکیده
  معنویت یکی از نیازهای اساسی انسان است. یکی از مفاهیم بحث‌شده دربارۀ ارتباط با معنویت، مفهوم الاهیات است. منظور از الاهیات، تبیین نظام‌مند از خداوند و روابط خدا با جهان و همان نظام اعتقادی است. مک‌گراث ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی یکسان‌پنداری «شعیب» در قرآن و «اشعیاء» در کتاب مقدس
4. بررسی یکسان‌پنداری «شعیب» در قرآن و «اشعیاء» در کتاب مقدس

سهیلا جلالی کندری؛ مهدیه کیان مهر

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 31-50

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.114383.1220

چکیده
  جیمز بلمی ازجمله مستشرقانی است که گمان می‌کند اشتباهاتی در متن قرآن وجود دارد. او به دلیل پیدانکردن داستان «شعیب» در کتاب مقدس و واژۀ «شعیب» در زبان‌های عبری، آرامی و کتیبه‌های عرب باستان، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقدی بر دینی‌سازی قانون جذب
5. نقدی بر دینی‌سازی قانون جذب

مهدی پیچان؛ مهدی مطیع

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 51-62

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.113002.1196

چکیده
  مروّجان داخلیِ قانون جذب، آن را تأییدشدۀ متون دینی معرفی کرده‌اند؛ تا جایی که دعا در معارف دینی را همان قانون جذب دانسته‌اند؛ به طوری که اصرار و توجه به خواسته‌ها در دعا برای تحقق آنها در عالم خارج است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تطبیقی عناصر هنری داستان طوفان نوح(ع) در سورۀ هود و سِفر پیدایش
6. تحلیل تطبیقی عناصر هنری داستان طوفان نوح(ع) در سورۀ هود و سِفر پیدایش

کرم سیاوشی؛ میثم خلیلی؛ سمیرا قلی ئی

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 63-80

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.117536.1292

چکیده
  شیواترین ابزار بیان و انتقال مفاهیم و انگاره‌های مدنظر، روایت و به تصویر کشیدن وقایع در قالب «قصه» است که اهداف متعددی را با خود به همراه دارد. داستان طوفان نوح(ع) یکی از داستان‌های مشترک در میان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آشنایی‌زدایی مفهوم هویت در مثنوی بر مبنای تأویل قرآنی
7. آشنایی‌زدایی مفهوم هویت در مثنوی بر مبنای تأویل قرآنی

بهجت‌السادات حجازی؛ هادی پور شیخعلی

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 81-92

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.115722.1244

چکیده
  یکی از مطالب عمیق و درخور بحث و تحقیق در بسیاری از علوم انسانی، موضوع هویت است. مفهوم هویت هرچند جدید و نوظهور است، ریشه‌های آن به قرون گذشته و حتی زمان پیش از اسلام بر می‌گردد. مولانا شاعر معناگرای بزرگ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روش‌شناسی «کلام فلسفی» در اندیشۀ ابن‌میثم بحرانی
8. روش‌شناسی «کلام فلسفی» در اندیشۀ ابن‌میثم بحرانی

مهدی گنجور

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 93-106

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.116709.1270

چکیده
  علم کلام از آغاز پیدایش، به لحاظ روش‌شناختی، مراحل و اطوار مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ رویکرد نقلی و اخبارگرایی، روش جدلی، عقلی، تأویل‌گروی و رویکرد کلام فلسفی از مهم‌ترین رویکردها در سیر تطور کلام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد و بررسی آرای کلامی جَهْمِیّان در کشف‌الاسرار و عُدَّة‌الابرار ابوالفضل رشیدالدّین میبدی
9. نقد و بررسی آرای کلامی جَهْمِیّان در کشف‌الاسرار و عُدَّة‌الابرار ابوالفضل رشیدالدّین میبدی

مظاهر احمدتوبی

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 107-120

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.110859.1153

چکیده
  نقد آرای کلامی فِرَق اسلامی، یکی از مباحث مهم در برخی از تفاسیر قرآن است. بررسی این نقدها باعث روشن‌شدن هرچه بیشتر عقاید مفسّر می‌شود. یکی از تفاسیر بررسی‌شده دربارۀ آرای کلامی خوارج، مرجیان، معتزله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دین در هرمنوتیک فلسفی
10. دین در هرمنوتیک فلسفی

علیرضا آزاد

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 121-132

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.117670.1297

چکیده
  هرمنوتیک و اندیشه‌های دینی رابطۀ تاریخی طولانی دارند. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی‌تحلیلی نشان داده شد چگونه فهم دینی در نزد بانیان هرمنوتیک فلسفی به الگویی برای فهم هرمنوتیکی و فهم هرمنوتیکی به الگویی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل کارکرد نمادین غار در کیش میترائیسم بر بنیاد دیدگاههای میرچا الیاده
11. تحلیل کارکرد نمادین غار در کیش میترائیسم بر بنیاد دیدگاههای میرچا الیاده

علی صادقی منش؛ مهیار علوی مقدم

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 133-146

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.118418.1312

چکیده
  میترائیسم، یکی از کهن‌ترین کیش‌های ایرانی، در راه هدایت پیروان خود، از نمادهایی اسطوره‌ای بهره می‌برد که تحلیل آنها رهبرندۀ مخاطب به درکی صحیح از جنبه‌های مختلف کارکرد این نمادها در این آیین است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی وحدت شخصیۀ وجود از نگاه محقق دوانی و ملاصدرا
12. بررسی وحدت شخصیۀ وجود از نگاه محقق دوانی و ملاصدرا

ابراهیم رضایی

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 147-162

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.104953.1074

چکیده
  علامه دوانی، با تکیه بر قواعدی همچون وحدت وجود، انتساب ماهیت به وجود، اصل تشأن و عدم التباس موجودات به مبدأ اشتقاق، وحدت شخصیه را تبیین می‌کند. از دیدگاه او، حقیقت وجود در ذات الهی منحصر است و ماسوی منتسب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تطبیقی مفهوم «خوب» در آرای ملاهادی سبزواری و آر. اِم. هر
13. تحلیل تطبیقی مفهوم «خوب» در آرای ملاهادی سبزواری و آر. اِم. هر

مرضیه صادقی؛ مرتضی زارع گنجارودی

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، صفحه 163-176

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.117079.1279

چکیده
  حاج ملاهادی سبزواری و آر. اِم. هِر، دو فیلسوف، هر کدام بر مبنای چارچوب اندیشه‌ورزی خود نظرات درخوری در باب مفهوم «خوب» مطرح کرده‌اند. هر دو اندیشمند، به برهان‌مندی و منطقی‌بودن قیاس‌های مربوط ...  بیشتر