مقاله پژوهشی
جایگاه بدن در امر ادراک از منظر ابن‌سینا و موریس مرلوپونتی
جایگاه بدن در امر ادراک از منظر ابن‌سینا و موریس مرلوپونتی

راضیه شفیعی؛ سحر کاوندی

دوره 13، شماره 28 ، دی 1401، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22108/coth.2022.131115.1655

چکیده
  در تاریخ اندیشۀ فلسفی، بحث از علم و ادراک همواره بر محور نفس بوده و بدن به‌منزلۀ امری ثانوی دائماً در حاشیه قرار گرفته است. فیلسوفان اسلامی به‌ویژه مشائیان، علم و ادراک را فعل نفس و نه بدن می‌دانند. در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و نقد فطرت‌شناسی پویشی و ارتباط آن با دین، با تأکید بر آرای آیت‌الله جوادی آملی
بررسی و نقد فطرت‌شناسی پویشی و ارتباط آن با دین، با تأکید بر آرای آیت‌الله جوادی آملی

مهدی دانائی فرد؛ حسین حجت‌خواه

دوره 13، شماره 28 ، دی 1401، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22108/coth.2023.134648.1738

چکیده
  الهیات پویشی به‌عنوان تفکر دینی و فلسفیِ متأثر از علوم طبیعی، برداشتی طبیعت‌گرایانه از «فطرت» دارد. مطابق این دیدگاه، سرشت انسان در بستر تکامل، رشد و نمو می‌یابد و براساس موقعیت هر شخص در جامعه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رویکرد الهیاتی لیندا زگزبسکی در باب قدیسان اخلاقی
بررسی رویکرد الهیاتی لیندا زگزبسکی در باب قدیسان اخلاقی

سیدعلی اصغر هاشم ‌زاده

دوره 13، شماره 28 ، دی 1401، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22108/coth.2023.135534.1767

چکیده
  لیندا زگزبسکی، ازجمله فیلسوفانی است که با بسط نظریة انگیزش الهی خود در زمینة عواطف و انگیزه‌های قدیسان، کوشید خلأ مهم تبیین‌های پیش از خود دربارۀ حیات قدیسانه را پر کند و نشان دهد چرا توجه به قدیسان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گونه‌شناسی دین‌ورزی از دیدگاه سیدحیدر آملی و عبدالکریم سروش
گونه‌شناسی دین‌ورزی از دیدگاه سیدحیدر آملی و عبدالکریم سروش

عطیه زندیه؛ معصومه عامری

دوره 13، شماره 28 ، دی 1401، صفحه 63-80

https://doi.org/10.22108/coth.2023.135044.1749

چکیده
  گونه‌شناسی دین‌ورزی یکی از مباحثی است که الهی‌دانان به آن توجه داشته‌اند. سید‌حیدر آملی و عبدالکریم سروش ازجمله اندیشمندانی هستند که به این امر همت گماشته‌اند. هدف ما در این مقاله، مقایسه و تطبیق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی برهان واقعیت علامه طباطبایی از منظر اصل سادگی سویینبرن
ارزیابی برهان واقعیت علامه طباطبایی از منظر اصل سادگی سویینبرن

سعید بشاش؛ حسن فتح زاده

دوره 13، شماره 28 ، دی 1401، صفحه 81-94

https://doi.org/10.22108/coth.2023.123409.1414

چکیده
  برای اثبات وجود مبدایی برای عالم، استدلال‌های گوناگونی صورت گرفته است. برهان صدیقین گونه‌ای استدلال است که در آن، با تأمل در حقیقت وجود، مبدأ وجود استنتاج می‌شود. استدلال علامه طباطبایی به سبک برهان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل مفهوم توکل از نگاه صدرالمتألهین و نسبت آن با مفهوم روان‌شناختی اعتمادبه‌نفس
تحلیل مفهوم توکل از نگاه صدرالمتألهین و نسبت آن با مفهوم روان‌شناختی اعتمادبه‌نفس

محمد جواد پاشایی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی

دوره 13، شماره 28 ، دی 1401، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22108/coth.2023.135584.1768

چکیده
  با اهمیت آموزه توحید در اندیشه اسلامی، ارجمندی توکل نیز در امتداد آن مطرح می‌شود. از بین حکمای اسلامی، صدرالمتألهین در نگاهی هماهنگ با وحی، سرشت و درجات توکل را به دقت مطالعه کرده است. با توجه به اینکه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفت شناسی سعدیا گائون
معرفت شناسی سعدیا گائون

قربان علمی؛ محسن رحمانی نژاد

دوره 13، شماره 28 ، دی 1401، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22108/coth.2023.130365.1634

چکیده
  الامانات و الاعتقادات و تفسیر سفر یصیرا دو اثر فلسفی سعدیا گائون، به‌عنوان تبیین‌هایی از دو ساختار متفاوت معرفت‌شناسی مطرح می‌شوند. سعدیا گائون متکلمی نوفیثاغورثی است که به تشریح دو صورت شناخت می‌پردازد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کلیات از دیدگاه شهاب‌الدین سهروردی و دونس اسکوتوس
کلیات از دیدگاه شهاب‌الدین سهروردی و دونس اسکوتوس

علی‌اصغر شربتی؛ سعید رحیمیان

دوره 13، شماره 28 ، دی 1401، صفحه 137-154

https://doi.org/10.22108/coth.2023.128561.1585

چکیده
  تبیین فلسفیِ کلیات مطالعۀ آنها در نسبت با عالم و ذهن است و از دو پرسش می‌گذرد: کلیات چیستند و چگونه ساخته می‌شوند. پژوهشِ حاضر به این دو پرسش در آرای سهروردی و اسکوتوس می‌پردازد. با به‌کارگیریِ ادبیاتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گونه‌شناسی ویژگی محوری خدا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی
گونه‌شناسی ویژگی محوری خدا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احمدرضا مفتاح؛ سعید بینای مطلق

دوره 13، شماره 28 ، دی 1401، صفحه 154-172

https://doi.org/10.22108/coth.2023.112253.1188

چکیده
  در کتب مقدس ادیان ابراهیمی، یعنی عهدین و قرآن، ویژگی‌هایی محوری به خدا نسبت داده شده است. این ویژگی‌ها خدا را برای مخاطب قابل شناسایی می‌کند و تصویری از او در ذهن پدید می‌آورد. هر یک از این کتب مقدس، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسۀ تحلیلی آرای هستی‌شناختی ابن‌عربی و عزیز نسفی
مقایسۀ تحلیلی آرای هستی‌شناختی ابن‌عربی و عزیز نسفی

ابراهیم رضایی

دوره 13، شماره 28 ، دی 1401، صفحه 173-190

https://doi.org/10.22108/coth.2023.133353.1705

چکیده
  وحدت وجود، چینش مراتب هستی و انسان کامل از عمده‌ترین مباحث مطرح در عرفان بوده‌اند که همواره متفکران و صاحبان اندیشه در سنت عرفان اسلامی به آن توجه داشته‌اند. این نوشتار در پی آن است با بهره‌گیری از ...  بیشتر