مقاله پژوهشی
بررسی تأثیرپذیری ابن‌رشد از غزالی در مسئلۀ تأویل نصوص دینی
بررسی تأثیرپذیری ابن‌رشد از غزالی در مسئلۀ تأویل نصوص دینی

ابوذر رجبی؛ مرسل عزیزی

دوره 13، شماره 27 ، خرداد 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/coth.2022.131221.1658

چکیده
  متفکران اسلامی در باب فهم آیات متشابه و مسئلۀ ظاهر و باطن داشتن آیات به یکسان نمی‌اندیشند و گاهی اختلافات مبنایی میانشان وجود دارد. غزالی و ابن‌رشد از موافقان بهره‌گیری از روش تأویل در فهم آیات متشابه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کرونا؛ چالش الهیات شر در «معنا»طلبی بشر
کرونا؛ چالش الهیات شر در «معنا»طلبی بشر

مجتبی عطارزاده

دوره 13، شماره 27 ، خرداد 1401، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22108/coth.2022.127040.1527

چکیده
  عاجزماندن پیشرفته‌ترین کشور‌های جهان در مهار بیماری خطرناک کرونا، فطرت فروخفتۀ انسان عصر جدید مدعی توانمندی حل همه مشکلات خود به‌تنهایی را تکان داد و او را متوجه ناکارآمدی علم سکولار در مواجهه با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل گفتمان روحانیت شیعه در مواجهه با بحران کرونا
تحلیل گفتمان روحانیت شیعه در مواجهه با بحران کرونا

حسن بشیر؛ محمد اصغری؛ جواد صبوری کزج

دوره 13، شماره 27 ، خرداد 1401، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22108/coth.2022.125989.1494

چکیده
  فراگیری بیماری کرونا بحران بزرگ جهانی است که کلیۀ نقاط جهان را درگیر خود کرده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز درخصوص این بیماری چالش‌هایی دربارۀ برخورد نهاد دین با این مسئله به وجود آمده است. در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسبت شرارت با ملکوت در قرآن و عهدین
نسبت شرارت با ملکوت در قرآن و عهدین

سهیلا بوجاری طالخونچه؛ اعظم پرچم؛ حامد نظرپور

دوره 13، شماره 27 ، خرداد 1401، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22108/coth.2022.129635.1615

چکیده
  از دیدگاه ادیان الهی، عالم ملکوت حقیقت و باطن عالم ملک است و شرارت موجود در عالم ملک، جدای از عالم ملکوت نیست؛ ازاین‌رو، در علت و چرایی حضور شرارت در عالم ملکوت و کیفیت آن چالش‌هایی وجود دارد؛ چالش اول: ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای کارکردهای اشه و ماعت
بررسی مقایسه‌ای کارکردهای اشه و ماعت

سید سعید رضا منتظری؛ مجید طامه؛ سعیده شریفی

دوره 13، شماره 27 ، خرداد 1401، صفحه 71-84

https://doi.org/10.22108/coth.2022.131095.1654

چکیده
  یکی از اشتراکات غالب تمدن‌های کهن، اعتقاد به وجود نوعی نظم مقدس کیهانی بوده است. این اعتقاد و باور، مردمان را ناگزیر و ملزم می‌ساخت تا حیات خویش را اعم از مادی و معنوی با اصول و قوانین ثابت ازلی و ابدی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تفکر مراقبتی و دیگرگرایی از منظر قرآن: علاج اخلاقی کرونا ویروس
تفکر مراقبتی و دیگرگرایی از منظر قرآن: علاج اخلاقی کرونا ویروس

قاسمعلی کابلی؛ سید حسن میردیلمی

دوره 13، شماره 27 ، خرداد 1401، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22108/coth.2022.128495.1572

چکیده
  کرونا یکی از ویروس‌های بسیار کشنده و فراگیر در سطح جهان تاکنون، آثار مستقیم بهداشتی و نیز آثاری در حوزه اخلاق بوده است که ازجملۀ آن خودگروی اخلاقی است. تفکر مراقبتی، مراقبت در نحوۀ اندیشیدن است که به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازپژوهی دیدگاه سنت‌گرایان و مستشرقان دربارۀ کنش و واکنش وحیانی
بازپژوهی دیدگاه سنت‌گرایان و مستشرقان دربارۀ کنش و واکنش وحیانی

زهرا روستائی؛ محمدمهدی آجیلیان مافوق

دوره 13، شماره 27 ، خرداد 1401، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22108/coth.2022.132826.1697

چکیده
  مسلمانان و غیر مسلمانان از دیرباز به چگونگی وحی الهی بر پیامبران و به‌ویژه حضرت محمد(ص) توجه داشته‌اند و پاسخ‌ها و نظریاتی در طول قرون و اعصار در این باب بیان شده است. برخی از این نظریات وحی را مفهومی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسۀ معرفت‌شناسانة گفتمان مدرنیته و جریان سَلفیة سنّتی؛ همگرایی‌ها و واگرایی‌ها
مقایسۀ معرفت‌شناسانة گفتمان مدرنیته و جریان سَلفیة سنّتی؛ همگرایی‌ها و واگرایی‌ها

حمزه علی بهرامی؛ عبدالرسول مشکات

دوره 13، شماره 27 ، خرداد 1401، صفحه 117-132

https://doi.org/10.22108/coth.2022.133737.1710

چکیده
  هرچند در نگاه بدوی، مدرنیتة نوگرا و سلفیّة بنیادگرا، درنهایت واگرایی و تباعد با یکدیگر به نظر می‌آیند، با اندکی تحقیق و تدقیق، مشترکات فکریِ این دو گفتمان رخ خواهد کرد و آن انگارة ابتدایی را تا حدی دگرگون ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رویکرد ژیلسون به فلسفۀ تطبیقی
بررسی رویکرد ژیلسون به فلسفۀ تطبیقی

رضا گندمی نصرآبادی

دوره 13، شماره 27 ، خرداد 1401، صفحه 133-148

https://doi.org/10.22108/coth.2022.128625.1577

چکیده
  ژیلسون تنها در یک مورد واژه تاریخ تطبیقی فلسفه را به کار برده و در بقیه موارد به لفظ مقایسه و تطبیق بسنده کرده است؛ در عین حال، مطالعات تطبیقی او بیشتر از جنس فلسفه تطبیقی است. نگاه ژیلسون به تطبیق بیشتر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه‌ای میان والتر استیس و ملاصدرا در باب معناداری زندگی
مقایسه‌ای میان والتر استیس و ملاصدرا در باب معناداری زندگی

غلامحسین خدری

دوره 13، شماره 27 ، خرداد 1401، صفحه 149-162

https://doi.org/10.22108/coth.2022.133182.1703

چکیده
  والتر ترنس استیس (۱۸۸۶-۱۹۶۷م)، فیلسوف نظریه‌پرداز قرن بیستم، نتیجه ضروری غلبه روحیه علمی و ابتنای برخی پیش‌فرض‌های بنیادین در علوم جدید از قرن هفدهم به بعد (که تصویر سنتی جهان مألوف و تحت حاکمیت بی‌چون ...  بیشتر