مقاله پژوهشی
بررسی تأثیرپذیری ابن‌رشد از غزالی در مسئلۀ تأویل نصوص دینی
بررسی تأثیرپذیری ابن‌رشد از غزالی در مسئلۀ تأویل نصوص دینی

ابوذر رجبی؛ مرسل عزیزی

دوره 13، شماره 27 ، فروردین 1401، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2022.131221.1658

چکیده
  متفکران اسلامی در باب فهم آیات متشابه و مسئلۀ ظاهر و باطن داشتن آیات به یکسان نمی‌اندیشند و گاهی اختلافات مبنایی میانشان وجود دارد. غزالی و ابن‌رشد از موافقان بهره‌گیری از روش تأویل در فهم آیات متشابه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کرونا؛ چالش الهیات شر در «معنا»طلبی بشر
کرونا؛ چالش الهیات شر در «معنا»طلبی بشر

مجتبی عطارزاده

دوره 13، شماره 27 ، فروردین 1401، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2022.127040.1527

چکیده
  عاجزماندن پیشرفته‌ترین کشور‌های جهان در مهار بیماری خطرناک کرونا، فطرت فروخفتۀ انسان عصر جدید مدعی توانمندی حل همه مشکلات خود به‌تنهایی را تکان داد و او را متوجه ناکارآمدی علم سکولار در مواجهه با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل گفتمان روحانیت شیعه در مواجهه با بحران کرونا
تحلیل گفتمان روحانیت شیعه در مواجهه با بحران کرونا

حسن بشیر؛ محمد اصغری؛ جواد صبوری کزج

دوره 13، شماره 27 ، فروردین 1401، صفحه 33-60

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2022.125989.1494

چکیده
  فراگیری بیماری کرونا بحران بزرگ جهانی است که کلیۀ نقاط جهان را درگیر خود کرده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز درخصوص این بیماری چالش‌هایی دربارۀ برخورد نهاد دین با این مسئله به وجود آمده است. در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسبت شرارت با ملکوت در قرآن و عهدین
نسبت شرارت با ملکوت در قرآن و عهدین

سهیلا بوجاری طالخونچه؛ اعظم پرچم؛ حامد نظرپور

دوره 13، شماره 27 ، فروردین 1401، صفحه 61-70

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2022.129635.1615

چکیده
  از دیدگاه ادیان الهی، عالم ملکوت حقیقت و باطن عالم ملک است و شرارت موجود در عالم ملک، جدای از عالم ملکوت نیست؛ ازاین‌رو، در علت و چرایی حضور شرارت در عالم ملکوت و کیفیت آن چالش‌هایی وجود دارد؛ چالش اول: ...  بیشتر