مقاله پژوهشی
جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن‌سینا و ابن‌عربی دربارۀ مرگ و معاد
2. جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن‌سینا و ابن‌عربی دربارۀ مرگ و معاد

آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ افلاطون صادقی؛ ناصر مومنی

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.109437.1130

چکیده
  دو مسئلۀ مرگ و معاد نقش انکار ناپذیری در تبیین معنا برای زندگی دارند. این مقاله با روشی تحلیلی‌تطبیقی، ضمن تحلیل مواضع ابن‌سینا و ابن‌عربی در این باره، مواضع وفاق و خلاف گفتار آنان را می‌کاود. در نگاه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ادراک پیشامفهومی از خداوند: مقایسۀ دیدگاه کارل رانر و ملاصدرا
3. ادراک پیشامفهومی از خداوند: مقایسۀ دیدگاه کارل رانر و ملاصدرا

علی سنائی؛ عبدالله صلواتی

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-158

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.113600.1205

چکیده
  موضوع پایان متافیزیک در اندیشۀ برخی متفکران پسامدرن مثل هیدگر این شائبه را ایجاد می‌کند که فلسفه‌های سنتی برای بشرِ امروز ره‌آوردی ندارد؛ ولی رانر با اقتباس تومیسم استعلایی از جوزف مارشال و آمیختن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسى نظریۀ تفسیری‌-تأویلى در نظام فکری میرداماد
4. بررسى نظریۀ تفسیری‌-تأویلى در نظام فکری میرداماد

محمد سلطانی رنانی

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-28

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.105223.1080

چکیده
  میرداماد، فیلسوف، متکلِّم، محدِّث و فقیه آغاز قرن یازدهم است. هرچند آثار اندکى از او در حوزۀ تفسیر متن باقى مانده، بررسى این مستندات در راه شناخت شیوه‌هاى تفسیری‌تأویلى رایج در میان اندیشمندان مسلمان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا دربارۀ علم خدا به ماسوا
5. علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا دربارۀ علم خدا به ماسوا

سید محمد علی دیباجی؛ حسن محسنی راد

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.109238.1131

چکیده
  ماهیت علم واجب متعال، چگونگی علم قبل از ایجاد و نحوۀ علم او به متغیرات زمانی سه مسئلۀ مهم از مسائل علم خدا است. دربارۀ هر سه مسئله، هم در حکمت و هم در علم کلام بحث و گفتگو شده است. در این مقاله با تکیه بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی فهم انتقادی از گفت‌وگوی بین ادیان در تجربه و ذهنیت ایرانی
6. واکاوی فهم انتقادی از گفت‌وگوی بین ادیان در تجربه و ذهنیت ایرانی

باقر طالبی دارابی؛ مجید جعفریان

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.113179.1200

چکیده
  بیش از 30 سال است که حضور در اجلاس‌ها و سمپوزیوم‌های گفت‌وگوهای بین ادیان در دستور کار برخی از سازمان‌ها و نهادهای دینی و اجتماعی ایران قرار گرفته است. کنشگران فعالیت‌کننده، ازنظر دانش و تجربه و نیز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی آموزۀ پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود
7. بررسی تطبیقی آموزۀ پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود

خلیل حکیمی فر؛ محب علی آبسالان؛ الهه میری

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.104652.1067

چکیده
  آموزۀ پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود اساس رابطۀ خدا با انسان بوده و پشتوانه‌ای ماورایی برای پیوندهای میان انسان‌ها با یکدیگر تلقی شده و در حفظ نظم اخلاقى و اجتماعى نقشی تعیین‌کننده داشته است. در این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه
8. چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه

ایوب مباشری؛ محمدرضا ضمیری

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.113031.1195

چکیده
  شناخت هدف و خواستۀ نهایی در زندگی اهمیت فراوانی در معنا و سبک زندگی دارد. برای شناخت بهترین هدف نهایی برای زندگی از استدلال‌های عقلی، وحی و شهود استفاده می‌شود. استدلال عقلی منهای شهود برای رسیدن به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تقریری نو از نظریۀ تکامل و سازگاری آن با طراحی هوشمند براساس دیدگاه پیتر ون اینواگن
9. تقریری نو از نظریۀ تکامل و سازگاری آن با طراحی هوشمند براساس دیدگاه پیتر ون اینواگن

فرح رامین؛ طیبه غلامی

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.112581.1184

چکیده
  پیتر ون اینواگن، فیلسوف متأله تحلیلی، سازگارگرایی است که میان دترمینیسم با جهش‌های تصادفی و داروینیسم با خداباوری تعارضی قائل نیست. او با تبیینی متفاوت از ارکان نظریۀ تکامل، نظریۀ «داروینیسم ضعیف» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گفتگوی بین ادیان: مفاهیم، رویکردها و گونه‌شناسی
10. گفتگوی بین ادیان: مفاهیم، رویکردها و گونه‌شناسی

حسن بشیر؛ محمدحسین شعاعی شهرضا

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-126

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.111407.1159

چکیده
  در جهان معاصر به دلیل رشد و رواج فناوری‌های گوناگون، امکان ارتباطات درون و میان فرهنگی بسیار بیش از پیش شده است. افراد با ادیان و فرهنگ‌های مختلف در تلاش برای ابراز دین و فرهنگ خویش‌اند. بر همین اساس، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقیِ مفهوم «رسول» در قرآن مجید و عهد جدید
11. بررسی تطبیقیِ مفهوم «رسول» در قرآن مجید و عهد جدید

رسول رضوی؛ مجید هادی زاده

دوره 9، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-144

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.112540.1183

چکیده
  مفهوم «رسول» در شمار مفاهیم پرکاربُرد و اساسی در دو متن مقدّسِ دو دین بزرگ ابراهیمی، یعنی عهد جدید و قرآن کریم قرار دارد؛ با این حال با وجود اشتراکاتی چند، تفاوت‌هایی جوهری در میان مهم‌ترین مصادیق ...  بیشتر