دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، مهر 1395 (پاییز و زمستان) 
بررسی ارتباط «طور ورای عقل» ملاصدرا و «سپهر دین» کی‌یرکگور

صفحه 87-100

10.22108/coth.2016.20771

محمودرضا صدرایی؛ عباس حاجیها؛ اکبر گلی ملک آبادی؛ سید علی علم الهدی