مقاله پژوهشی
رهیافتی نو به بنیادهای هرمنوتیکی علوم‌ انسانی
1. رهیافتی نو به بنیادهای هرمنوتیکی علوم‌ انسانی

علی فتحی

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.101975.1026

چکیده
  در این جستار کوشش شده است نسبت میان فلسفه و علوم ‌انسانی با نگاهی نو و باتوجه‌به بنیادهای هرمنوتیکی آنها بررسی و مطالعه شود. مطابق ادعای این مقاله، هر رشته و شاخۀ معرفت موجود در علوم ‌انسانی نگاهی مابعدالطبیعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آفرینشِ جهان‌: تعقل یا تصادف؟
2. آفرینشِ جهان‌: تعقل یا تصادف؟

محمد بیدهندی؛ رهام انصاری مهر

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.80020

چکیده
  در نظریه‌های علمی امروز، جهان‌های فیزیکی بی‌شماری پیش‌بینی می‌شوند که در هر کدام، بسته به شرایط آغازین تصادفی خود، ممکن است قانون‌های فیزیکی متفاوتی حاکم باشند و مسیر تکاملی متفاوتی پیموده شود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معناداری وقایع زندگی از دیدگاه قرآن و روان شناسی وحدت مدار: مبنایی برای طراحی تمرین های هنری مؤثر
3. معناداری وقایع زندگی از دیدگاه قرآن و روان شناسی وحدت مدار: مبنایی برای طراحی تمرین های هنری مؤثر

علی زاده محمدی؛ افسانه ناظری؛ مهدی مطیع؛ پریسا داروئی

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.80271

چکیده
  درک و شناسایی معناداری وقایع زندگی، یکی از اساسی­ترین موضوعات در کیفیت و تحول مثبت زندگی انسان است و همواره در سلامت روانی و رضایت­مندی او از زندگی نقش مهمی داشته است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی پیشینۀ یونانی قاعدۀ الواحد و چگونگی انتقال و نقد آن در فلسفۀ اسلامی
4. بررسی پیشینۀ یونانی قاعدۀ الواحد و چگونگی انتقال و نقد آن در فلسفۀ اسلامی

حمید رضا خادمی؛ مهدی عسگری

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-66

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.101413.1021

چکیده
  براساس تصور فیلسوفان مسلمان از فاعل الهی، از واحد جز واحد صادر نمی‌شود. از لحاظ تاریخ فلسفه، این مسئله به بحث از اصل نخستین نزد پیشاسقراطیان برمی‌گردد. آنها برآنند از یک چیز، چیزها پدید می‌آید و آن را ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیطان‌پرستی و اندیشۀ عین‌القضات دربارۀ ابلیس
5. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیطان‌پرستی و اندیشۀ عین‌القضات دربارۀ ابلیس

محمدرضا عابدی؛ عقیله آراسته

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-84

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.80131

چکیده
  عین­القضات، در جایگاه یک مسلمان موحد، خداوند را خالق و مبدأ کل و ابلیس را از آفریده­های او می­داند. او بیشتر از همان ابلیسی سخن می­گوید که در ادیان توحیدی، مخصوصاً دین اسلام مطرح است؛ یعنی ابلیسِ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه انسان در نظام آفرینش از دیدگاه فیلون اسکندرانی و ملاصدرا
6. جایگاه انسان در نظام آفرینش از دیدگاه فیلون اسکندرانی و ملاصدرا

زینب فروزفر؛ قربان علمی

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.79944

چکیده
  فیلون اسکندرانی، فیلسوف، متکلم و عارف بزرگ یهودی در قرن اول میلادی است. او اولین کسی است که در نظام فکری‌فلسفی‌اش در پی تلفیق و وفق‌دادن فلسفه با دین برآمد و در سایۀ این رویکرد جدید، مسائل بدیعی را مطرح ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی کرامت و خوارق عادات از دیدگاه ابن‌سینا و قشیری
7. بررسی کرامت و خوارق عادات از دیدگاه ابن‌سینا و قشیری

محمود بهاروند؛ سید حسین واعظی

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-108

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.102697.1038

چکیده
  مطابق بعضی آموزه­های تصوف و عرفان، سالک چون به حق واصل شود به او نیروی دخل و تصرف در طبیعت عطا می­شود و اموری را انجام می­دهد که دیگران از انجام آن عاجزند. از این امور به «کرامات و خرق عادات» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأویل شناسی در چشم انداز حکیم عبدالرزاق لاهیجی
8. تأویل شناسی در چشم انداز حکیم عبدالرزاق لاهیجی

نفیسه اهل سرمدی؛ سید مهدی امامی جمعه

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-122

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.105366.1084

چکیده
  تأویل از کلیدوا‌‌ژه‌های اصلی در مکتب فلسفی اصفهان است و عبدالرزاق لاهیجی نیز یکی از چهره‌های سرشناس این مکتب به شمار می‌آید. تأویل برای این حکیم متأله، فراتر از روشی برای مواجهه با متون وحیانی است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی برسُم در آثار دینی زرتشتی و نگاره های باستانی ایران
9. بررسی تطبیقی برسُم در آثار دینی زرتشتی و نگاره های باستانی ایران

علی اصغر میرزایی؛ محمد میرزایی رشنو

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-134

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.102251.1035

چکیده
  نمادها و عناصر دینی بخش جدایی­ناپذیر و مقدس دین هستند که گاه نقش مرکزی در مراسم دینی دارند و ضمن اینکه نمادی از ایزد پرستش‌شده‌اند، حلقۀ پیوند نمادهای دیگر نیز هستند. برسُم در زمرۀ نمادها و عناصر دینی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه و تحلیل روش شناسی هرمنوتیک قرآن علامه طباطبائی و دکتر نصر حامد ابوزید
10. مقایسه و تحلیل روش شناسی هرمنوتیک قرآن علامه طباطبائی و دکتر نصر حامد ابوزید

صغری خیرجوی لاتی؛ محمد مهدی علیمردی

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-150

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.102242.1034

چکیده
  رویکردهای نوین در مواجهه با متن، سبب تحولات بزرگی در فهم و تفسیر متون مقدس شده است. این رویکردها اسلام را در برگرفته که دینی متن محور است و باعث پیدایش دیدگاههای نو در شناخت و فهم قرآن شده است. یکی از این ...  بیشتر