مقاله پژوهشی
بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه‌های تربیتی از آن‌ها
بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه‌های تربیتی از آن‌ها

عزیز سواری؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید جلال هاشمی؛ قیس مغشغش السعدی

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، صفحه 1-16

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی به‌منظور استخراج آموزه‌های تربیتی و اخلاقی آن‌ها بپردازد، بدین منظور با روش سندی و تحلیلی- استنتاجی، چهار مقوله‌ی فلسفی این دین شامل هستی‌شناسی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارتباطات‌میان‌ادیانی (تعریف،مفاهیم،جایگاه)
ارتباطات‌میان‌ادیانی (تعریف،مفاهیم،جایگاه)

حسن بشیر؛ علی اکبر صافی اصفهانی؛ محمد وحید صافی اصفهانی

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، صفحه 17-38

چکیده
    دین و باورهای توحیدی سنگ‌بنای جوامع انسانی است و فرهنگ و ارتباطات مهمترین ابزارهای تجلّی این سنگ‌بنا هستند. درباره‌ این سه مولفه، یعنی دین، فرهنگ و ارتباطات_‌که وجه ممیّز انسان از سایر موجودات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیمای شادی در عهد جدید و نقد آن از چشم‌انداز قرآن کریم
سیمای شادی در عهد جدید و نقد آن از چشم‌انداز قرآن کریم

اعظم پرچم؛ مهدی رجائی

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، صفحه 39-56

چکیده
    در عهد جدید شادی دینی و معنوی، رسیدن به رستگاری از طریق ایمان به فدیه مسیح است؛ ‌زیرا بشر در ابتدا دچار گناه ذاتی بوده و قربانی مسیح، او را باخدا آشتی داده است. ‌از این‌رو، آموزه فیض مسیح مهم‌ترین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی از مبانی و مؤلفه‌های مثبت‌اندیشی و راهکارهای پیدایش آن در اسلام و عهدجدید
تحلیلی از مبانی و مؤلفه‌های مثبت‌اندیشی و راهکارهای پیدایش آن در اسلام و عهدجدید

زهرا محققیان؛ مسعود اذربایجانی

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، صفحه 57-74

چکیده
    در دنیای کنونی، مطالعات تطبیقی بین ادیان،یکی از راه‌هایی است که موجب ایجاد صلح و همزیستی و تقریب بین پیروان ادیان می‌شود. یافتن مفاهیم مشترک می‌تواند اساس گفتگوی شرایع‌الهی و زمینه‌ای جهت رفع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
همانندی‌های علی(ع) و عیسی(ع) در سنت اسلامی
همانندی‌های علی(ع) و عیسی(ع) در سنت اسلامی

علی اشرف امامی؛ سروش قنبری؛ مهدی حسن زاده

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، صفحه 75-88

چکیده
    در این جستار، شباهت‌هایحضرت عیسی(ع) با حضرت ‌علی(ع) در سه حوزۀ قرآن و سنت(حدیث)، کلام و عرفان با تأکید بر منابع اصیل و رویکردی مقایسه‌ای مورد بررسی قرارگرفته است، نقطه اوج این شباهت‌ها را می‌توان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم
الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

حبیب‌رضا ارزانی؛ حامد اهتمام

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، صفحه 89-106

چکیده
  در ارتباطات میان‌فرهنگی که به‌عنوان فرایند مبادلۀ اندیشه‌ها، معانی و کالاهای فرهنگی میان مردمانی از فرهنگ‌های مختلف، تعریف شده‌است، توسل به الگویی که بتواند زندگی اجتماعی انسان‌ها را برای رسیدن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روح و سرنوشت آن بعد از مرگ در آیین جینه
روح و سرنوشت آن بعد از مرگ در آیین جینه

محمد مهدی علیمردی؛ بنفشه متقی

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، صفحه 107-124

چکیده
  با این‌که آیین‌جینه از ادیان هندی بشمار‌می‌رود، ولی به‌خاطر نگرشی که به مسأله روح و خاستگاه آن دارد، حتی با وجود شباهت‌ با آیین هندو، به‌گونه‌ای در مقابل آن قرار‌گرفته‌است. کرمه، سمساره و مکشه، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
«حق حیات» در ادیان توحیدی
«حق حیات» در ادیان توحیدی

محمدرضا احسانی مطلق؛ احمدرضا مفتاح

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، صفحه 125-138

چکیده
  «حق حیات» به عنوان اساسی‌ترین حقوق بشری، همواره مورد توجه مکاتب مختلف فکری و مذهبی، مخصوصا ادیان توحیدی قرار داشته است. در این مقاله به بررسی دو مسئله اساسی پیرامون «حق حیات»، از دیدگاه ادیان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جنبش اصلاح‌طلبی یهود و چالش‌های آن در دوران مدرن
جنبش اصلاح‌طلبی یهود و چالش‌های آن در دوران مدرن

حسین سلیمانی؛ سید ابراهیم موسوی

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، صفحه 139-148

چکیده
  با شکل‌گیری عصر روشنگری در اروپای قرن هجدهم و وقوع انقلاب فرانسه، اندیشه‌های عقل‌گرایانه و فلسفی در اروپا گسترش یافت. اندیشمندان روشنگری، که اثبات همه چیز حتی علوم دینی را تنها از راه عقل امکان‌پذیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه «ادوارد تایلور» و «جیمز فریزر» درباره خاستگاه و تکامل دین
بررسی دیدگاه «ادوارد تایلور» و «جیمز فریزر» درباره خاستگاه و تکامل دین

علیرضا خواجه گیر

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، صفحه 149-162

چکیده
  در میان رویکردهایی که درباره تفسیر و تبیین دین پدید آمد، گرایش عقل‌گرایی از آن جهت که در تبیین دین، پیدایش و تحول آن را همچون جلوه‌هایی از تغییر و تکامل فکر و عقل انسان دانسته و تحول و تکامل دین را با ...  بیشتر