الهیات فیض کارل رانر، در میانۀ کلیسای کاتولیک و الهیات نو

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تهران

چکیده

نسبت فیض و طبیعت مساله‌ای است مهم در الهیات مسیحی که سرنوشت مسایل دیگری در این الهیات بدان بسته است. در میانۀ قرن گذشته این مساله مورد اختلاف الهیات نو در فرانسه و کلیسای کاتولیک بوده است. کارل رانر متاله وجودی-استعلایی کاتولیک آلمان با هر دو سوی نزاع موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را داشت. او دیدگاه‌اش در مورد فیض را در این میانه ابراز نمود و با استفاده از مفاهیمی چون اگزیستانسیال فراطبیعی، فیض نامخلوق و توان تعبدی کوشید تبیین عمیق‌تری از مساله بیان دارد. اهمیت فیض در الهیات رانر تا آن جاست که الهیات او را الهیات فیض نیز گفته‌اند. نظریۀ او دارای نکات مهمی برای الهیات کاتولیک و الهیات خود اوست و نیز نقدهایی را به خود دیده که در این جا بدان‌ها نیز پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Karl Rahner’s Theology of Grace between Catholic Church and Nouvelle Theologie

نویسندگان [English]

  • Jaafar Fallahi 1
  • Qorban Elmi 2
1 Ph. D Graduate, Religions and Theosophy, the University of Tehran
2 Associate Professor, Department of Religions and Theosophy, the University of Tehran
چکیده [English]

The relation between nature and grace is an important subject in Christian theology and some other important subjects are based on it. This subject was controversial among Catholic Church and nouvelle theologie in the middle of previous century. German Catholic existential-transcendental theologian, Karl Rahner, was in some agreement and disagreement with both of them. He expressed his theory in this context and by use of some concepts such as supernatural existential, uncreated grace, and obediential potency, attempted to make an improved statement of the subject. Grace in the theology of Rahner is as important as it is called Theology of Grace. His theory contains important connotations for both catholic theology and his theology, and has been dealt with some criticism that will be examined here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grace
  • Nature
  • Karl Ra hner
  • Nouvelle Theology
  • Catholic Theology
  • Supernatural Existential