مقاله پژوهشی
تفاوت رویکرد ارسطو و ابن سینا در اثبات وجود خدا
2. تفاوت رویکرد ارسطو و ابن سینا در اثبات وجود خدا

محمد صالح طیب نیا؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر

دوره 3، شماره 7 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

چکیده
  مقایسه رویکرد ارسطو و ابن سینا در مسأله اثبات وجود خدا، تا اندازه زیادی روشنگر تفاوت مبنایی اندیشه مشایی  ارسطویی و سینوی و همچنین، راه متفاوتی است که در جهان اسلام نسبت به مغرب زمین، در  مسأله اثبات ...  بیشتر
الهیات فیض کارل رانر، در میانۀ کلیسای کاتولیک و الهیات نو
3. الهیات فیض کارل رانر، در میانۀ کلیسای کاتولیک و الهیات نو

جعفر فلاحی؛ قربان علمی

دوره 3، شماره 7 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-36

چکیده
  نسبت فیض و طبیعت مساله‌ای است مهم در الهیات مسیحی که سرنوشت مسایل دیگری در این الهیات بدان بسته است. در میانۀ قرن گذشته این مساله مورد اختلاف الهیات نو در فرانسه و کلیسای کاتولیک بوده است. کارل رانر متاله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنت و سنت گرایی از دیدگاه فریتیوف شوان و دکتر سید حسین نصر
4. سنت و سنت گرایی از دیدگاه فریتیوف شوان و دکتر سید حسین نصر

سید مهدی امامی جمعه؛ زهرا طالبی

دوره 3، شماره 7 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-56

چکیده
    سنت ­ گرایی که به عنوان جریانی معاصر در مقابل مدرنیسم قرار می‌ گیرد ، به وجود یک سنت زنده، پویا و ازلی معتقد است که هرگز از بین نمی‌رود، واحد است و در قالب ‌ها ی گوناگون متجلی می­شود. این معنای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
یگانه‌پرستی در اسلام و آیین سیک و نقد و بررسی آن از منظر اسلام
5. یگانه‌پرستی در اسلام و آیین سیک و نقد و بررسی آن از منظر اسلام

محمد مهدی علیمردی

دوره 3، شماره 7 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-78

چکیده
  خداوندی را سپاس که درگاهش باز، رحمتش دراز و عفوش خطا‌پوش است، یگانه  و بی همتاست، با آنکه مفهوم امید بخش توحید در منظر برخی از ادیان ابراهیمی تفاوت دارد، در تقسیم‌بندی ادیان، گاهی آنها را بر اساس پایه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوهای ارتباط وحیانی
6. الگوهای ارتباط وحیانی

سید مهدی لطفی

دوره 3، شماره 7 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-100

چکیده
    وحی قرآنی، ارتباطی کلامی بین پیامبر (ص) و خداوند است که در الگویی ارتباطی دارای فرستنده، گیرنده، هدف و کانال ارتباطی است. علمای مسلمان و برخی از مستشرقان الگوهای ارتباطی گوناگونی از وحی قرآنی ارائه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تطبیق انگارۀ وحی در عهدین و قرآن کریم
7. تطبیق انگارۀ وحی در عهدین و قرآن کریم

دل آرا نعمتی پیرعلی

دوره 3، شماره 7 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-114

چکیده
    چگونگی ارتباط خداوند با انسان از مسایل مهم در مباحث الهیاتی ادیان ابراهیمی است. یهودیت و اسلام ضمن ارایۀ تعریفی همگون از وحی، شیوه‌هایی همسان از القای آن را مطرح نموده و هدف از آن را ابلاغ شریعت الهی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تجارب مینوی در نظام فکری سهروردی
8. تجارب مینوی در نظام فکری سهروردی

رضا حیدری نوری

دوره 3، شماره 7 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 115-130

چکیده
    حقیقت تجارب شهودی و چگونگی تحقق آنها، از جمله مسائلی است که همه افراد، فرهنگ‌ها و آیین‌ها با آن مواجه بوده و در خصوص آن دیدگاه‌هایی ابراز داشته‌اند. دو دیدگاه عمده در خصوص حقیقت چنین تجاربی مطرح ...  بیشتر