مقاله پژوهشی
تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی
2. تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-18

چکیده
  نظریه علامه طباطبایی در باب تأویل بر آیات قرآن استوار است. به عقیده وی تأویل از سنخ مفاهیم نیست، بلکه از امور عینی است. منظور وی از عینیت، عینیت مصداقی نیست، بلکه مراد وی، خارج از ذهن بودن است. به اعتقاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی تطبیقی از قاعده لطف در دیدگاه متکلمان اسلامی
3. تحلیلی تطبیقی از قاعده لطف در دیدگاه متکلمان اسلامی

محمد بیدهندی؛ سکینه محمد پور

دوره 2، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-34

چکیده
    قاعده لطف یکی از قواعد مهم کلامی است که مکاتب مختلف کلامی در اسلام، آن را در اثبات بعضی از اصول اعتقادی اساسی خود، به کار گرفته‌اند. متکلمان امامیه، اصل امامت و متکلمان معتزلی لزوم وعد و وعید را که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی
4. بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی

قدرت الله خیاطیان؛ یاسمن سلمانی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-50

چکیده
  مفسران مسلمان بر اساس میزان پایبندی به ظواهر آیات و روایات گوناگون و یا رهیافت اصول‌گرایان در تفسیر کلام خداوند، در تفسیر عرفانی و تأویل آیات، مواضع مختلفی را برگزیده‌اند. وجود نسخ، تشابه و صعوبت، در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
درمان ناباروری و تعیین جنسیت جنین در چالش با حکمت و عدالت خداوند
5. درمان ناباروری و تعیین جنسیت جنین در چالش با حکمت و عدالت خداوند

لطف الله دژکام؛ محمد عباس زاده

دوره 2، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-60

چکیده
    استفاده از فناوری‌های جدید برای درمان ناباروری چالش‌هایی را در زمینه‌های مختلف مطرح کرده است. برخی از این چالش‌ها، اخلاقی است، برخی حقوقی و برخی دیگر عقیدتی. در این مقاله، یکی از چالش‌های عقیدتی ...  بیشتر
بررسی تطبیقی تثلیث مسیحی و هندویی
6. بررسی تطبیقی تثلیث مسیحی و هندویی

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احسان قدرت الهی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-76

چکیده
    بحث برانگیزترین اصل اعتقادی مسیحیان در طول تاریخ باور به تثلیث مقدس بوده است که بیشترین حملات نیز از سوی دو دین ابراهیمی دیگر، یعنی یهودیت و اسلام به این اصل صورت گرفته است؛ به طوری که قرآن آن را معادل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رو شناختی تطبیقی اندیشه کلامی صدوق و مفید
7. بررسی رو شناختی تطبیقی اندیشه کلامی صدوق و مفید

محمد علی نیازی؛ سید احمد محمودی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 77-94

چکیده
    متکلمان اسلامی در اثبات عقاید دینی و پاسخ به شبهات بر منهج واحد و روش خاصی سیر ننموده‌اند. از این‌رو، در این مقاله سعی شده است روش کلامی صدوق و مفید و مبانی روش کلامی این دو متکلم نامدار شیعی که یکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد تجرد خیال و ارتباط آن
8. مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد تجرد خیال و ارتباط آن

عباس یزدانی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 95-108

چکیده
    یکی از مباحث مهم مورد اختلاف ابن­سینا و ملاصدرا در علم النفس، مبحث تجرد خیال است. گرچه ابن­سینا در بعضی از آثار خود مانند المباحثات با تردید و تحیر، تجرّد خیال را مطرح نموده است، ولی با توجه به ...  بیشتر