مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور
2. بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور

مسلم نجفی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.21668

چکیده
  ا انسان جدید، به علل گوناگونی همچون پیشرفت‌های علمی و فلسفی، ضعف مراجع دینی (یهودی و مسیحی) در پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و عملی او، رفتار نامناسب کلیسا با اهل اندیشه و رشد فزایندۀ سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهکاری برای مواجهۀ صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ
3. راهکاری برای مواجهۀ صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ

سید مرتضی طباطبایی؛ غلامحسین توکلی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.21669

چکیده
  در این مقاله، دو رویکرد متفاوت سیدحسین نصر و اندرو فینبرگ برای رهایی از مشکلات تکنولوژی مدرن، اجمالاً معرفی و سپس مقایسه شده است. نصر با نگاهی ذات‎گرایانه و منفی به تکنولوژی مدرن، به آسیب‎های فردی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن
4. مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن

سید مهران موسوی؛ محمود کریمی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-62

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.21670

چکیده
  در مقالۀ حاضر، با بررسی تطبیقی «چگونگی مراحل آغازین آفرینش عالم هستی» در قرآن کریم و تورات که با نام مشترک «آسمان‌ها و زمین» یاد شده، وجوه شباهت‌ها و البته تفاوت‌های در ساختار و محتوای دو ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبارشناسی انگاره های اعتزالی در متون زرتشتی
5. تبارشناسی انگاره های اعتزالی در متون زرتشتی

ناصر گذشته؛ علی رمضان دماوندی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-76

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.21671

چکیده
  اسلام در زمان و مکانی ظهور کرد که مناطق هم‌جوارش از سطح تمدنی پیشرفته‌تری نسبت به جزیرة العرب برخوردار بودند. این سرزمین‌ها از نظر ظهور و حضور عقاید و باورهای گوناگون، پیشینه‌ای بسیار طولانی داشتند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی برآیند تجربۀ دینی انسان‌گرایانه مبتنی بر یُگه و مدیتیشن
6. بررسی برآیند تجربۀ دینی انسان‌گرایانه مبتنی بر یُگه و مدیتیشن

محمدحسین کیانی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-90

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.21672

چکیده
  «تجربۀ معنوی خودگرا» آگاهی بی‌واسطه فرد از حالات، ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و توانایی‌های درونی خویش است. این تجربه، هم‌زمان با تجربۀ فعالیت‌های غرق‌شده در بی‌فکری و تعمق در ذات خویش، به شکل کاملاً ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین قرآنی - عرفانی احدیت
7. تبیین قرآنی - عرفانی احدیت

مهدی مطیع؛ سمیه نادری

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.100942.1009

چکیده
  احدیت، قلۀ توحید است که سوره توحید این مرتبه را گزارش می­کند؛ آن هم در ظاهری سهل و ممتنع و ساختاری سلبی که از معرفی­های اثباتی معمول، متفاوت است. در نوشتار حاضر با روش معناشناختی (واژه­شناختی، روابط ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثبات شاکلۀ وجودشناسی صدرایی با شالودۀ خداشناسی در نهج البلاغه
8. اثبات شاکلۀ وجودشناسی صدرایی با شالودۀ خداشناسی در نهج البلاغه

سید مهدی امامی جمعه؛ سپیده رضی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-124

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.100976.1011

چکیده
  در این مقاله، یکی از منابع اصلی شالودۀ فکری‌فلسفی ملاصدرا یافت و بررسی شده است. شاکلۀ وجودشناسی صدرالمتألهین بر مبانی بساطت، وحدت حقۀ حقیقیه، سریان وجودی و... استوار است و مطابقت بسیاری با بیانات حضرت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تمایز معناشناختی - تاریخی الهیات و مابعدالطبیعه در حکمت سینوی
9. تمایز معناشناختی - تاریخی الهیات و مابعدالطبیعه در حکمت سینوی

محمد علی دیباجی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 125-138

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.80274

چکیده
  اصحاب لوکیوم (مدرسه علمی‌فلسفی ارسطو) عنوان مابعدالطبیعه (متافیزیک) را بر مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌های ارسطو - که آنها را فلسفه اولی نامیده بود - اطلاق کردند. این عنوان در تاریخ فلسفه پیش از اسلام، تفسیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی آفرینش انسان در اساطیر و ادیان ایران و میانرودان
10. بررسی تطبیقی آفرینش انسان در اساطیر و ادیان ایران و میانرودان

حمید کاویانی پویا

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.80109

چکیده
  در بین اساطیر ملل مختلف جهان، پیدایش انسان و چگونگی آن تنوّع زیادی دارد؛ با این همه، عناصر مشترکِ فراوانی نیز در آنها  یافت می‌شوند. در این پژوهش سعی شده است با مطالعۀ متون و اسناد کتابخانه‌ای و چینش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانش تمدنی بر الهیات مسیحی و الهیات اسلامی با تأکید بر وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی
11. خوانش تمدنی بر الهیات مسیحی و الهیات اسلامی با تأکید بر وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی

مسعود مطهری نسب؛ علیرضا آقاحسینی؛ مجتبی سپاهی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-174

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.101650.1024

چکیده
  چگونگی تأثیرگذاری الهیات بر تمدن‌ها و مبانی الهیاتی در دو وجه وحدت‌گرا و کثرت‌گرا و همچنین نحوۀ تأثیرگذاری بر جهت‌گیری تمدن اسلامی و تمدن غربی امری است که قابلیت پژوهشی عمیق دارد. خوانش تمدنی بر الهیات ...  بیشتر