دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395 (پاییز و زمستان) 
7. بررسی ارتباط «طور ورای عقل» ملاصدرا و «سپهر دین» کی‌یرکگور

صفحه 87-100

10.22108/coth.2016.20771

محمودرضا صدرایی؛ عباس حاجیها؛ اکبر گلی ملک آبادی؛ سید علی علم الهدی


11. بررسی دیدگاه ویلفرد کنت‌ول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی

صفحه 143-156

10.22108/coth.2016.21199

حامد نظرپور نجف آبادی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی