مقاله پژوهشی
تحلیل صفات فعل خداوند از طریق وجود رابط
2. تحلیل صفات فعل خداوند از طریق وجود رابط

حسن عزیزی؛ مهدی دهباشی؛ موسی ملایری

دوره 6، شماره 13 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

چکیده
  تبیین صفات فعل خداوند به نحوی که انتساب آنها به خداوند با اعتقاد به بساطت مطلق او سازگار باشد یکی از مهمترین مسائل کلامی و اعتقادی ادیان توحیدی است که حل آن بدون در نظر گرفتن مبانی منطقی و فلسفی میسر نخواهد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تقدّم کلام شیعه بر معتزله
3. تقدّم کلام شیعه بر معتزله

حبیب کارکن بیرق؛ طوبی کرمانی

دوره 6، شماره 13 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-30

چکیده
  شیعه در طول تاریخ حیات خود، به اخذ اصول خویش از معتزله، متّهم شده است. در این مقاله، که به روش توصیفی- تحلیلی، تطبیقی و استنباطی نوشته شده است، با بیان ادلّه متعدّدی به ردّ اتّهام مذکور پرداخته شده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه راه حل مساله شر از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی با توجه به وجود مستقل و رابط
4. مقایسه راه حل مساله شر از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی با توجه به وجود مستقل و رابط

معصومه وحیدی؛ جعفر شانظری

دوره 6، شماره 13 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-42

چکیده
   مسأله «شر»، که به صورت قرینه‌ای و منطقی مطرح شده و به آموزه‌های دینی جرح و نقد وارد نموده، دست‌مایه انتقادی قوی علیه اعتقادات دینی شده است؛ دین‌پژوهان تلاش کرده‌اند تا با ارائه آراء خود به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل و بررسی تطبیقی معراج پیامبر(ص) از دیدگاه «مایکل سلز» و «آنه ماری شیمل» با نگاه درون مذهبی
5. تحلیل و بررسی تطبیقی معراج پیامبر(ص) از دیدگاه «مایکل سلز» و «آنه ماری شیمل» با نگاه درون مذهبی

مهدی ایزدی؛ باب اله محمدی

دوره 6، شماره 13 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-58

چکیده
  «مایکل سلز»، قرآن‌پژوه آمریکایی درباره معراج پیامبر(ص) بر سه موضوع تأکید می‌کند؛ این‌که واژه معراج در قرآن به‌کار نرفته و درباره آن توضیح کافی داده نشده است. دیگر این‌که قرآن بیان می‌کند که محمد(ص) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه وحدت متعالی دین
6. نظریه وحدت متعالی دین

حسینعلی ترکمانی؛ محمدرضا فریدونی؛ رضا کریمی

دوره 6، شماره 13 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-72

چکیده
  این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی با روش کتابخانه‌ای در حوزه علوم قرآن و حدیث انجام گرفته است و در پی بیان نظریه‌ای جدید است که میان اختلاف دیدگاه‌ها در مورد نسبت ادیان، داوری نماید.  قرآن، به کلمه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی تقریر علامه طباطبایی و آکوئیناس از برهان امکان و وجوب
7. بررسی تطبیقی تقریر علامه طباطبایی و آکوئیناس از برهان امکان و وجوب

معصومه سالاری راد؛ محمدحسین مهدوی نژاد

دوره 6، شماره 13 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-88

چکیده
   مساله وجود خدا از جمله مباحث مهمی است که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول نموده است. در حوزه فلسفه دین، فلاسفه به انحای مختلف به اثبات وجود خدا پرداخته‌اند. برهان امکان و وجوب از جمله براهین جهان‌شناختی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گفت‌وگوی ادیان و مساله «دیگریِ دینی» در الهیات ناظر به ادیان
8. گفت‌وگوی ادیان و مساله «دیگریِ دینی» در الهیات ناظر به ادیان

احمد مقری؛ مهراب صادق نیا؛ مهدی صالحی

دوره 6، شماره 13 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-104

چکیده
  بنابر باور غالب، شکل‌گیری و ثمر بخشی گفت‌وگوی ادیان بیش از هر چیز مبتنی بر گشودگی نسبت به دین دیگر و به رسمیت شناختن «دیگریِ دینی» است، به گونه‌ای که باید پذیرفت دین دیگر هم واجد بهره و نصیبی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیدگاه‌های نظری به گفتگوی بینادینی در ایران
9. دیدگاه‌های نظری به گفتگوی بینادینی در ایران

مجید جعفریان؛ محمد مسجدجامعی

دوره 6، شماره 13 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-120

چکیده
  گفتگو در بین انسان‌ها را باید با تاریخ پیدایش بشر پیوند زد. انسان‌ها، چون واجد زبان‌ هستند، گفتگو را مسلط بر حوزه‌های مختلف زندگی روزمره‌شان کرده و تعاملات اجتماعی‌شان را با گفتگو امکان‌پذیر می‌سازند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مناسبت میان اسماء الهی و آسمان‌ها در طریقت قبّالا و سنّت اسلامی
10. مناسبت میان اسماء الهی و آسمان‌ها در طریقت قبّالا و سنّت اسلامی

ابراهیم رضایی؛ امین حسن راد

دوره 6، شماره 13 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-132

چکیده
    در طریقت عرفانی قبّالای یهودی، بررسی ملکوت آسمان‌ها، کارکرد فرشتگان گماشته در هر یک از آسمان‌ها و رابطه میان اسماء الهی موسوم به سفیروت و هر کدام از آسمان‌ها نقش مهمّی ایفاء می‌کند. از نظر عارفان ...  بیشتر