مقاله پژوهشی
زشتی‌گرایی نفس در حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی
2. زشتی‌گرایی نفس در حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی

علی بنائیان اصفهانی؛ محمد جواد نجفی؛ حمید طاهر نشاط دوست

دوره 5، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

چکیده
  انسان در طول حیات دنیوی خویش از سویی به نیکی و زیبایی و از سوی دیگر به زشتی‌ها می‌گراید. از این رو، خداوند در قرآن خطرات و خطورات پلید نفسانی را به انسان یادآور شده‌است و نفس امّاره را به مثابه خاستگاه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مسئله شر از دیدگاه لایب نیتس و سوئین برن
3. بررسی مسئله شر از دیدگاه لایب نیتس و سوئین برن

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ عبدالله نصری

دوره 5، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-50

چکیده
  مسأله شر یکی از مشکل‌ترین مسائل پیش روی اندیشه دینی است و هم‌اکنون بزرگترین دلیلی است که ملحدان برای انکار وجود خداوند به آن استناد می‌کنند. این مسأله ابراز می‌دارد که با وجود خدای قادر مطلق، عالم مطلق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تمهیدی در جهت ابتناء فناوری بر الهیات اسلامی
4. تمهیدی در جهت ابتناء فناوری بر الهیات اسلامی

علی اکبر ولایتی؛ امیرحسین رهبر

دوره 5، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-68

چکیده
  در جهان امروز، فنّاوری‌ها از سویی موجب رفاه بشریت شده و از سوی دیگر، نگرانی‌های فراوانی را نسبت به آینده برانگیخته‌اند. در این میان، فلاسفه و حکما در یافتن مسیر یا مسیرهایی که جامعه انسانی را ضمن کمترین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه نظریه حقیقت دوگانه در نگاه ابن‌رشد، ابن‌رشدیان و کلیسای قرن سیزدهم
5. مقایسه نظریه حقیقت دوگانه در نگاه ابن‌رشد، ابن‌رشدیان و کلیسای قرن سیزدهم

علی قربانی؛ فتحعلی اکبری

دوره 5، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-84

چکیده
  کلیسا در قرن سیزدهم در ارتباط با تلاشهای عقلانی فیلسوفان و اعتقادات دینی آنها نظریه‌ای را مطرح کرد که به حقیقت دوگانه معروف شد. این نظریه عبارت است از این که چیزی می‌تواند در کلام حقیقت باشد؛ در حالی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
باور دینی، انگیزش و التزام اخلاقی
6. باور دینی، انگیزش و التزام اخلاقی

زهرا خزاعی

دوره 5، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-98

چکیده
  فیلسوفان اخلاق در باره نقش انگیزشی باورهای اخلاقی دو رویکرد مختلف دارند: درون‌گرایان با انحصار دلایل انگیزشی به باور، رابطه باور و التزام اخلاقی را ضروری می‌دانند و برون‌گرایان با پذیرش باور و میل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش ابر ذهن در رمزگشایی از چند دستگاه الهیاتی
7. نقش ابر ذهن در رمزگشایی از چند دستگاه الهیاتی

ناصر گذشته؛ هدیه دلگیر

دوره 5، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-110

چکیده
  هدف و انگاره بنیادین این مقاله، پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان الگویی به دست داد تا از رهگذر آن بتوان چندین دستگاه عرفانی، فلسفی و کلامی را بهتر فهمید و دقیق‌تر بازشناسی کرد؟ ادعای این مقاله آن است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاهی به ردیه‌نویسی بر مسیحیت در حوزۀ آذربایجان
8. نگاهی به ردیه‌نویسی بر مسیحیت در حوزۀ آذربایجان

حسن امینی فر؛ منصور معتمدی

دوره 5، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-126

چکیده
  ردّیه‌نویسی متکلمان مسلمان بر مسیحیت، تاریخی به درازای اولین مواجهات این دو دین دارد. در قرون اخیر، همسویی مبلغان مسیحی با استعمار و تشدید فعالیت‌های تبلیغی ایشان، به واکنش جدی علمای مسلمان انجامید. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنخیت علی و معلولی در الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی
9. سنخیت علی و معلولی در الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی

محمد مهدی مشکاتی؛ بهناز طبیبیان

دوره 5، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 127-140

چکیده
  یکی از مباحث مناقشه‌ برانگیز بین الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی، اصل سنخیت بین علت و معلول است. تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی به وجود نمی‌آید و حتی میان پدیده‌های متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین اموزه فدیه در مسیحیت و شفاعت در تشیع
10. تبیین اموزه فدیه در مسیحیت و شفاعت در تشیع

احمد رضا مفتاح؛ محسن ربانی

دوره 5، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-160

چکیده
  آموزه فدیه از اصول اساسی الهیّات مسیحی در مورد نجات است. مسیحیّان بر این باورند که به خاطر گناه آدم نسل بشر نیز گناهکار شد و خدا برای رهانیدن بشر از گناه، عیسی (ع) را فرستاد تا بر صلیب رود و کفّاره گناه آدم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکرد درون گروانه و برون گروانه پلانتینگا درباره معقولیت باور به خدا
11. رویکرد درون گروانه و برون گروانه پلانتینگا درباره معقولیت باور به خدا

مهدی فرجی پاک

دوره 5، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-176

چکیده
  بی‌نیازانگاری، یکی از دیدگاه‌های مهم معرفت‌شناختی درباره معقولیت باور به خدا به شمار می‌آید. به طور کل، می‌توان گفت بر اساس این دیدگاه، باور به وجود خداوند نیازمند هیچ‌گونه استدلال عقلانی نیست. تقریرهای ...  بیشتر