مقاله پژوهشی
مقایسه و نقد براهین اثبات وجود خدا از منظر ملاصدرا و آکوئیناس
2. مقایسه و نقد براهین اثبات وجود خدا از منظر ملاصدرا و آکوئیناس

قاسم کاکایی؛ منصوره رحمانی

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

چکیده
  تأمل و اندیشه در باب خدا، یکی از مهمترین و اساسی‌ترین محورهای معرفت انسان است و در طول تاریخ فلسفه و کلام، متفکران بسیاری به بحث و بررسی در این باب همت گمارده اند. از میان مباحث خداشناسی، براهین اثبات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قرائتی بین ادیانی از انسان کامل با رویکرد عرفانی
3. قرائتی بین ادیانی از انسان کامل با رویکرد عرفانی

محمد کاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-38

چکیده
  اصطلاح «انسان کامل» برای اولین بار توسط محیی الدین بن عربی (560-638ق) به کار رفته است. در آموزه‌های عرفانی ابن عربی، اندیشه انسان کامل از جایگاه فخیمی برخوردار است. پس از ایشان، دو عارف نامی دیگر، عزیزالدین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازی
4. پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازی

علی حقی؛ ملیحه زختاره

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-52

چکیده
  این مقاله به مقایسه آراء فیلسوف غربی فرانتس برنتانو و فیلسوف، متکلم شرق، امام فخر رازی درباب ادراک می‌پردازد. هر یک از این دو فیلسوف نظرات عمیقی در باب ماهیت ادراک عرضه کرده‌اند که بررسی تطبیقی آنها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسبت نظریه عدالت جان رالز با فلسفه اخلاق کانت و فلسفه حق هگل
5. نسبت نظریه عدالت جان رالز با فلسفه اخلاق کانت و فلسفه حق هگل

هژیر مهری؛ عسکر دیرباز

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 53-72

چکیده
  پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمینه فلسفه سیاسی و در حمایت از آموزه­های لیبرال با عنوان «جامعه باز و دشمنانش»، مشهورترین نظریه از جان رالز، استاد فلسفه سیاسی دانشگاه‌ هاروارد است که در کتابی با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأملی در مبانی اختلاف نظر ابن سینا و ملاصدرا پیرامون صادر اول و انطباق آن با حقیقت محمدیه (ص)
6. تأملی در مبانی اختلاف نظر ابن سینا و ملاصدرا پیرامون صادر اول و انطباق آن با حقیقت محمدیه (ص)

فروغ السادات رحیم پور

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 73-88

چکیده
  فلاسفه، مبدأ سلسله عقول؛ یعنی «عقل اول» را صادر نخستین می‌دانند و عرفای مسلمان، حقیقت محمدی (ص) را اولین مخلوق می‌خوانند و در روایات از عقل، قلم، روح و نور پیامبر (ص) به عنوان مخلوق اول یاد می‌شود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد و بررسی دیدگاه دیویس درباره تجربه دینی وحیانی (الهامی)
7. نقد و بررسی دیدگاه دیویس درباره تجربه دینی وحیانی (الهامی)

علی شیروانی

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 89-100

چکیده
  تجربه‌های وحیانی (الهامی) یکی از انواع مهم تجربه دینی است که صاحبانش آن را به یقین رسیدن ناگهانی، الهام، وحی، روشنگری، مشاهده عرفانی و بارقه بصیرت می‌نامند. از نظر دیویس علایم‏ مشخصه این تجربه‌ها ...  بیشتر
تشابه و تمایز دیدگاه غزالی و توماس آکوئینی در مسأله رؤیت الهی
8. تشابه و تمایز دیدگاه غزالی و توماس آکوئینی در مسأله رؤیت الهی

تقی اجیه؛ محمد مهدی مشکاتی

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-114

چکیده
    همواره تعامل و یا توارد فکری ـ اعتقادی در میان صاحبان اندیشه وجود داشته است که در مقایسه آنها ضمن داشتن شباهت، تفاوت‌هایی نیز مشهود است. از جمله مباحث مطرح در الهیات اسلامی و مسیحی، «رؤیت» خداوند ...  بیشتر