مقاله پژوهشی
تأثیر کلام معتزلی بر کلام قرائیمی
2. تأثیر کلام معتزلی بر کلام قرائیمی

قربان علمی؛ مریم ساجدی نسب

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

چکیده
  تقدس بیش از حد سنت شفاهی (تلمود) در برهه‌هایی از زمان در یهودیت ربانی، که موجب به حاشیه رانده شدن کتاب مقدس شده بود، گروهی را به مخالفت با آن سنت واداشت که فرقه قرائیم از این گروه بود. فرقه قرائیم در قرن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه دیدگاه جان هیک و سید حسین نصر در باب کثرت گرایی دینی
3. مقایسه دیدگاه جان هیک و سید حسین نصر در باب کثرت گرایی دینی

محمد محمدرضایی؛ طاهر کریم زاده

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-40

چکیده
  پلورالیسم دینی به دنبال راهی برای اثبات حقانیت ادیان گوناگون و رستگاری پیروان آنهاست. جان هیک به عنوان بزرگترین حامی این تفکر، با بهره‌گیری از معرفت شناسی کانت، ادعا می‌کند که پیروان ادیان مختلف، به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی داستان حضرت ابراهیم در متون تفسیری و عرفانی (تا قرن هفتم هجری)
4. بررسی تطبیقی داستان حضرت ابراهیم در متون تفسیری و عرفانی (تا قرن هفتم هجری)

حسین آقاحسینی؛ سمانه زراعتی

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 41-64

چکیده
  ابراهیم(ع) یکی از پیامبران اولوالعزم است که نام او بارها در قرآن کریم ذکر شده‌است. او مسلمانی پاک دین است که به جز خالق احد، بر هیچ چیز دیگر سجده نکرد؛ پیامبری که مورد ابتلاء قرار گرفت و هر بار سربلند از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه لوگوس مسیحی (حقیقت عیسوی) و حقیقت محمدی
5. مقایسه لوگوس مسیحی (حقیقت عیسوی) و حقیقت محمدی

حسین اترک

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 65-86

چکیده
  در کلام مسیحی برای لوگوس مسیحی که در این مقاله به آن «حقیقت عیسوی» اطلاق می‌کنیم، اوصافی ذکر شده است که بسیار اوصاف «حقیقت محمدی» در عرفان اسلامی مشابه است. لوگوس، همذات و همجوهر با خدا، موجودی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رویکرد کلامی اشاعره و معتزله به چیستی کلام الهی
6. بررسی رویکرد کلامی اشاعره و معتزله به چیستی کلام الهی

محمدرضا حاجی اسماعیلی

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-102

چکیده
  بر اساس یکی ازگزارش‌های تاریخی، ظهور دانش کلام با پرسش از کیفیت کلام الهی آغاز و این دانش به این نام، نامبردار گردید. هنگامی که برخی از اندیشمندان مسلمان بر حدوث کلام الهی و برخی بر قدمت آن اصرار ورزیدند، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روش تأویلی - تمثیلی فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنیه
7. روش تأویلی - تمثیلی فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنیه

جعفر شانظری؛ تقی اجیه

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-116

چکیده
    در مکتب عرفان و مذهب باطنیه1، از این جهت که برای آیات قرآن و کلمات آن، معانی باطنی قایلند، اعتقاد یکسانی وجود دارد. از این رو، هر دو طریق، برای کشف حقایق معانی قرآن کریم، روشی خاص را پاسخگو می‌داند؛ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر جاودانگی عذاب اخروی از دیدگاه ملاصدرا و تطبیق آن با آیات و روایات
8. تحلیلی بر جاودانگی عذاب اخروی از دیدگاه ملاصدرا و تطبیق آن با آیات و روایات

محمد حسین دهقانی محمودآبادی؛ محمدرضا بلانیان

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 117-134

چکیده
    موضوع خلود برخی از انسانهای خطاکار در عذاب بی‌پایان اخروی، ریشه در آیات قرآن و روایات اسلامی دارد. در این مورد نه تنها عقل نمی‌تواند عذاب لایزال را برای خطای محدود بپذیرد، بلکه در مقابل آیات خلود، ...  بیشتر