رابطۀ معنویت و الاهیات از دیدگاه مک‌گراث و شهید مطهری
1. رابطۀ معنویت و الاهیات از دیدگاه مک‌گراث و شهید مطهری

حامد نظرپور؛ مجتبی سپاهی

دوره 10، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.111976.1173

چکیده
  معنویت یکی از نیازهای اساسی انسان است. یکی از مفاهیم بحث‌شده دربارۀ ارتباط با معنویت، مفهوم الاهیات است. منظور از الاهیات، تبیین نظام‌مند از خداوند و روابط خدا با جهان و همان نظام اعتقادی است. مک‌گراث ...  بیشتر
بررسی دیدگاه ویلفرد کنت‌ول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی
2. بررسی دیدگاه ویلفرد کنت‌ول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی

حامد نظرپور نجف آبادی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 143-156

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.21199

چکیده
  یکی از مسائل مهم دین‌پژوهی، مسئلۀ تنوع دینی است که امروزه اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش، دیدگاه کنت‌ول اسمیت، یکی از برجسته‌ترین دین‌پژوهان معاصر، دربارۀ مسئلۀ تنوع دینی بررسی شده است. این بررسی با ...  بیشتر
بررسی مقایسه ای مفهوم ایمان از دیدگاه پولس و فخر رازی
3. بررسی مقایسه ای مفهوم ایمان از دیدگاه پولس و فخر رازی

قربان علمی؛ حامد نظرپور نجف آبادی

دوره 5، شماره 11 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 73-90

چکیده
  یکی از مسائل مهم ادیان ابراهیمی مسأله ایمان است. پولس رسول و فخر رازی، دو متفکر در دو حوزه دینی مسیحیت و اسلام، در این باره به تفصیل سخن گفته‌اند. آن دو ایمان را اساس دین و اخلاق و عامل اصلی سعادت و نجات ...  بیشتر