مقاله پژوهشی
جایگاه فلسفه و کلام در مفهوم‌سازی خدا نزد شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی
1. جایگاه فلسفه و کلام در مفهوم‌سازی خدا نزد شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی

حسن عباسی حسین آبادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.121587.1384

چکیده
  خدا در فلسفه و کلام اسلامی با اسامی مختلفی خوانده می‌شود و مفاهیم به‌کاررفته برای اسم خاص خدا در فلسفه، متفاوت از کلام است. شیخ مفید، متکلمی است که از معتزله بهره گرفته و نگاه او به خدا عقلانی و با استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
صورت‌بندی استدلالی جدید در حقانیت اسلام؛ تببین نظریۀ چگالش فضائل در نسل بلافصل
2. صورت‌بندی استدلالی جدید در حقانیت اسلام؛ تببین نظریۀ چگالش فضائل در نسل بلافصل

محسن رفعت؛ امیرحسین رهبر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.113845.1210

چکیده
  بشر در طول تاریخ، استدلالات مختلفی را برای تحکیم ادعاها و استوارساختن عقایدش برگزیده است. هم‌اکنون به نظر می‌رسد شیوه‌های استدلالی استقرایی ـ آماری، دستاوردهای جدیدی برای علم کلام به ارمغان آورد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی آموزه‌های محیط زیستی طبیعی در اسلام و زرتشت با تأکید بر قرآن و وندیداد
3. بررسی تطبیقی آموزه‌های محیط زیستی طبیعی در اسلام و زرتشت با تأکید بر قرآن و وندیداد

کامران اویسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.117934.1307

چکیده
  در مقالۀ حاضر، آموزه‌های محیط زیستی طبیعی اسلام و زرتشت با تکیه بر دو کتاب قرآن و وندیداد به‌صورت تطبیقی و استناد کتابخانه‌ای بررسی شده است. اشاره‌های محیط زیستی قرآن، علاوه بر اهداف اولیه و ظاهری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه عمومی حقوق اسلامی محیط‌زیست؛ مبانی ایدئولوژیک و قواعد فقهی
4. نظریه عمومی حقوق اسلامی محیط‌زیست؛ مبانی ایدئولوژیک و قواعد فقهی

محمدرضا حق شناس؛ ابوالقاسم نقیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.117089.1280

چکیده
  در ساختار نظام حقوق اسلامی درباره انسجام و ربط مقررات مربوط به هر باب دو رویکرد وجود دارد. رویکرد مسأله‌محور که برای هر مسأله فرعی، حکمی مستقل از مسائل دیگر همان باب را تعقیب می‌نماید و رویکرد مجموعه-محور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی امکان و ضرورت کشف قصد مولف با تاکید برهرمنوتیک هرش
5. بررسی امکان و ضرورت کشف قصد مولف با تاکید برهرمنوتیک هرش

احمد عزیزخانی؛ سعید کاردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.116996.1277

چکیده
  تعین معنا پیش از تفسیر، مفهوم مرکزی هرمنوتیک کلاسیک بوده و این نحله فکری با چنین ایده ای، ابزاری مناسب جهت فهم قصد مولف در متون مقدس فراهم می کرد. با ظهور هرمنوتیک فلسفی و طرح مباحثی چون تولید معنا از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی زیست‌بوم‌گرایانۀ گزاره‌های اساطیری اوستا با تأکید بر دیدگاه ژیلبر دوران
6. واکاوی زیست‌بوم‌گرایانۀ گزاره‌های اساطیری اوستا با تأکید بر دیدگاه ژیلبر دوران

هستی قادری سهی؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.121330.1376

چکیده
  گذار از بحران‌های زیست‌محیطی بدون تغییر نگرش و سبک زندگی بشر، امری است ناممکن. زیست‌بوم‌گرایان با تکیه بر همین تغییر نگرش و سبک زندگی کوشیده‌اند که با ورود به علوم مختلف از ظرفیت‌های آن‌ها برای بهبود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین و ارزیابی نظریه‌ی میرزا مهدی اصفهانی در مسئله‌ی شناخت خداوند متعال
7. تبیین و ارزیابی نظریه‌ی میرزا مهدی اصفهانی در مسئله‌ی شناخت خداوند متعال

مهدی آزادپرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.124172.1434

چکیده
  یکی از دغدغه های مهم متفکران اسلامی در طول تاریخ، شناخت صحیح خداوند متعال بوده است. میرزا مهدی اصفهانی با تاکید بر آیات و روایت، درصدد بیان روش خاصی برای شناخت خداوند متعال است که با روش فلاسفه و عرفا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی و نقد دیدگاه شیخ طبرسی در مساله تجسم اعمال
8. واکاوی و نقد دیدگاه شیخ طبرسی در مساله تجسم اعمال

احمد دستوری سدهی؛ علیرضا پارسا؛ محمد صادق واحدی فرد؛ حمیدرضا ضیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2021.124779.1447

چکیده
  امین الاسلام طبرسی از مفسران قرن پنجم و ششم هجری است .وی معتقد است خداوند برای هر عملی، کیفر یا پاداش خاص معین کرده و هر کس باید طبق مقررات الهی به سزای اعمال خود برسد و هرگونه پاداش و کیفر مخلوق خداوند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم تأویل از دیدگاه ناصرخسرو و علامه طباطبایی (در دو کتاب وجه دین و تفسیر المیزان)
9. مفهوم تأویل از دیدگاه ناصرخسرو و علامه طباطبایی (در دو کتاب وجه دین و تفسیر المیزان)

قدرت الله خیاطیان؛ مرضیه پیوندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.123168.1406

چکیده
  افراط در تأویل‌گرایی، یکی از ویژگیهای مهم اسماعیلیه است که موجب تمایز آنان از سایر مذاهب اسلامی می‌شود. با نگاهی گذرا به آثار حکیم ناصرخسرو قبادیانی پی می‌بریم که یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های ذهنی ...  بیشتر