موضوعات = تخصصی
«حرکت از چندخدایی فرهنگ جاهلی بسوی تک‌خدایی فرهنگ قرآنی» (بررسی تاریخی، زبانی و دین شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22108/coth.2023.121778.1388

مهدی مطیع؛ محسن صمدانیان؛ حسین مهدوی منش


تاملی بر نظریه اصالتین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22108/coth.2023.135635.1771

وحید باقرپور کاشانی؛ عباس جوارشکیان؛ جهانگیر مسعودی


تحلیل روش‌ها و رویکردها در الهیات تطبیقی جدید

دوره 14، شماره 30، دی 1402، صفحه 1-16

10.22108/coth.2023.133297.1704

مرتضی پیروجعفری؛ وحیده فخار نوغانی؛ جهانگیر مسعودی


واکاوی گفتمانی گزاره های زندگی معنوی از منظر محمدرضا حکیمی و وین دایر

دوره 14، شماره 30، دی 1402، صفحه 17-38

10.22108/coth.2023.135602.1770

مائده خیوه؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی مطیع


بررسی مقایسه ای دیدگاه احمد غزالی و ژان لوک ماریون درباره عشق

دوره 14، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 67-84

10.22108/coth.2023.137065.1810

زکیه بیات؛ علی سنائی؛ عظیم حمزئیان


بررسی تطبیقی آرای ابن‌عربی و عزالدین‌کاشانی در باب قُرب

دوره 14، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 103-120

10.22108/coth.2023.137058.1809

مهرداد محمدی؛ حیدر حسن لو؛ حسین آریان


معرفت شناسی سعدیا گائون

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 117-136

10.22108/coth.2023.130365.1634

قربان علمی؛ محسن رحمانی نژاد


کلیات از دیدگاه شهاب‌الدین سهروردی و دونس اسکوتوس

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 137-154

10.22108/coth.2023.128561.1585

علی‌اصغر شربتی؛ سعید رحیمیان


گونه‌شناسی ویژگی محوری خدا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 155-172

10.22108/coth.2023.112253.1188

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احمدرضا مفتاح؛ سعید بینای مطلق