موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 47
1. نظریه عمومی حقوق اسلامی محیط‌زیست؛ مبانی ایدئولوژیک و قواعد فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22108/coth.2020.117089.1280

محمدرضا حق شناس؛ ابوالقاسم نقیبی


3. مطالعۀ تطبیقی دیدگاههای تفاسیر شیعه و سنی دربارۀ معناشناسی صفات انسان در قرآن؛ مطالعۀ موردی ظلوم و جهول

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-108

10.22108/coth.2019.110707.1150

سیدعبدالسلام محمودیان؛ مرتضی قائمی؛ سیدمهدی مسبوق


4. سنجش مرگ‌اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-78

10.22108/coth.2019.112743.1187

صدیقه ابطحی؛ مهدی دهباشی؛ غلامحسین خدری؛ هادی وکیلی


5. بررسی و مقایسۀ امثال در قرآن کریم و عهد جدید

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-62

10.22108/coth.2018.104207.1060

فرشته دارابی؛ عباس اشرفی


6. خاستگاه نفس در نگاه تکاملی صدرایی و نگاه تکاملی نوخاسته‌گرایی

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-44

10.22108/coth.2018.110677.1148

محمدمهدی عموسلطانی؛ محمد مهدی علیمردی


7. جایگاه وجود در خداشناسی فرانسیسکو سوآرز

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-28

10.22108/coth.2019.112932.1190

مستانه کاکایی؛ حسین کلباسی اشتری


10. جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن‌سینا و ابن‌عربی دربارۀ مرگ و معاد

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

10.22108/coth.2018.109437.1130

آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ افلاطون صادقی؛ ناصر مومنی


11. علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا دربارۀ علم خدا به ماسوا

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

10.22108/coth.2018.109238.1131

سید محمد علی دیباجی؛ حسن محسنی راد


12. بررسی تطبیقیِ مفهوم «رسول» در قرآن مجید و عهد جدید

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-144

10.22108/coth.2018.112540.1183

رسول رضوی؛ مجید هادی زاده


13. گفتگوی بین ادیان: مفاهیم، رویکردها و گونه‌شناسی

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-126

10.22108/coth.2018.111407.1159

حسن بشیر؛ محمدحسین شعاعی شهرضا


15. بررسى نظریۀ تفسیری‌-تأویلى در نظام فکری میرداماد

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-28

10.22108/coth.2018.105223.1080

محمد سلطانی رنانی


16. ادراک پیشامفهومی از خداوند: مقایسۀ دیدگاه کارل رانر و ملاصدرا

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-158

10.22108/coth.2019.113600.1205

علی سنائی؛ عبدالله صلواتی


18. بررسی تطبیقی آموزۀ پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-74

10.22108/coth.2018.104652.1067

خلیل حکیمی فر؛ محب علی آبسالان؛ الهه میری


19. واکاوی فهم انتقادی از گفت‌وگوی بین ادیان در تجربه و ذهنیت ایرانی

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-58

10.22108/coth.2019.113179.1200

باقر طالبی دارابی؛ مجید جعفریان


20. بررسی تطبیقی انسان‌شناسی آیت‌الله مطهری و سنت آگوستین

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-90

10.22108/coth.2018.80082.0

محمد علی توانا؛ سیده سکینه قربی


21. اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

10.22108/coth.2018.80269.0

زهرا علافچیان؛ محمدرضا شمشیری


24. بررسی تطبیقی منازلِ سلوک عرفانی در تصوّف اسلامی و عرفان یهود (مرکاوا و قبّالا)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-66

10.22108/coth.2018.110209.1137

محمدرضا عابدی؛ حسین شهبازی؛ احمد فرشبافیان نیازمند؛ محمد مهدی پور


25. علت مرگ نزد غزالی و صدرالمتألهین و سنجش توانایی مبانی ایشان در تبیین آن

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-78

10.22108/coth.2018.105020.1076

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه عابدینی