بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیطان‌پرستی و اندیشۀ عین‌القضات دربارۀ ابلیس
1. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیطان‌پرستی و اندیشۀ عین‌القضات دربارۀ ابلیس

محمدرضا عابدی؛ عقیله آراسته

دوره 8، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 67-84

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.80131

چکیده
  عین­القضات، در جایگاه یک مسلمان موحد، خداوند را خالق و مبدأ کل و ابلیس را از آفریده­های او می­داند. او بیشتر از همان ابلیسی سخن می­گوید که در ادیان توحیدی، مخصوصاً دین اسلام مطرح است؛ یعنی ابلیسِ ...  بیشتر