آشنایی‌زدایی مفهوم هویت در مثنوی بر مبنای تأویل قرآنی
1. آشنایی‌زدایی مفهوم هویت در مثنوی بر مبنای تأویل قرآنی

بهجت‌السادات حجازی؛ هادی پور شیخعلی

دوره 10، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 81-92

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.115722.1244

چکیده
  یکی از مطالب عمیق و درخور بحث و تحقیق در بسیاری از علوم انسانی، موضوع هویت است. مفهوم هویت هرچند جدید و نوظهور است، ریشه‌های آن به قرون گذشته و حتی زمان پیش از اسلام بر می‌گردد. مولانا شاعر معناگرای بزرگ ...  بیشتر
انسان، شیطان و خدای مولانا و میلتون
2. انسان، شیطان و خدای مولانا و میلتون

لیلا میرمجربیان؛ محمّدرضا نصر اصفهانی

دوره 4، شماره 9 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 55-72

چکیده
    نوشتار حاضر پژوهشی است تحلیلی- انتقادی دربارۀ جایگاه انسان و عجین شدن او با مسائل دینی و موضوع نافرمانی و عصیان. علاوه بر این، مباحثی مانند: پاداش، عقوبت، رستگاری و نجات نوع بشر در دو اثر بزرگ ادب جهان ...  بیشتر