کلیدواژه‌ها = مولانا
«حضور دیگری» و نسبت آن با «معنای زندگی» در اندیشۀ‌ مولانا جلال‌الدین

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 113-126

10.22108/coth.2021.125752.1482

مریم السادات طباطبایی دانا؛ امیر عباس علی زمانی؛ بابک عباسی


جستاری بر مرگ‌اندیشی و زندگی اصیل در اندیشه مولانا

دوره 11، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 93-110

10.22108/coth.2020.120310.1355

علی واحدپاک؛ امیر عباس علی زمانی؛ بابک عباسی


انسان، شیطان و خدای مولانا و میلتون

دوره 4، شماره 9، فروردین 1392، صفحه 55-72

لیلا میرمجربیان؛ محمّدرضا نصر اصفهانی