کلیدواژه‌ها = معنای زندگی
«حضور دیگری» و نسبت آن با «معنای زندگی» در اندیشۀ‌ مولانا جلال‌الدین

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 113-126

10.22108/coth.2021.125752.1482

مریم السادات طباطبایی دانا؛ امیر عباس علی زمانی؛ بابک عباسی


سنجش مرگ‌اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 63-78

10.22108/coth.2019.112743.1187

صدیقه ابطحی؛ مهدی دهباشی؛ غلامحسین خدری؛ هادی وکیلی


جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن‌سینا و ابن‌عربی دربارۀ مرگ و معاد

دوره 9، شماره 20، دی 1397، صفحه 1-14

10.22108/coth.2018.109437.1130

آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ افلاطون صادقی؛ ناصر مومنی


بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 1-20

فریبا اکبرزاده؛ مهدی دهباشی؛ جعفر شانظری


سعادت و معنا در مکتب ابن عربی

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 43-56

مهدیه سادات کسایی‌زاده؛ امیرعباس علیزمانی؛ هادی وکیلی