بررسی و مقایسۀ امثال در قرآن کریم و عهد جدید
بررسی و مقایسۀ امثال در قرآن کریم و عهد جدید

فرشته دارابی؛ عباس اشرفی

دوره 10، شماره 21 ، خرداد 1398، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22108/coth.2018.104207.1060

چکیده
  مراد از مثل در این پژوهش، خلاصه‌شدۀ داستان در قالب تشبیه است. درحقیقت مثل، نوعی استدلال در خدمت اثبات موضوعی است که عموماً ذهنی و عقلی است. مثل، ترسیم خیال است که در وهم حالت تجسد پیدا می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که ...  بیشتر
بررسی تطبیقیِ مفهوم «رسول» در قرآن مجید و عهد جدید
بررسی تطبیقیِ مفهوم «رسول» در قرآن مجید و عهد جدید

رسول رضوی؛ مجید هادی زاده

دوره 9، شماره 20 ، دی 1397، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22108/coth.2018.112540.1183

چکیده
  مفهوم «رسول» در شمار مفاهیم پرکاربُرد و اساسی در دو متن مقدّسِ دو دین بزرگ ابراهیمی، یعنی عهد جدید و قرآن کریم قرار دارد؛ با این حال با وجود اشتراکاتی چند، تفاوت‌هایی جوهری در میان مهم‌ترین مصادیق ...  بیشتر
تحلیلی از مبانی و مؤلفه‌های مثبت‌اندیشی و راهکارهای پیدایش آن در اسلام و عهدجدید
تحلیلی از مبانی و مؤلفه‌های مثبت‌اندیشی و راهکارهای پیدایش آن در اسلام و عهدجدید

زهرا محققیان؛ مسعود اذربایجانی

دوره 6، شماره 14 ، دی 1394، ، صفحه 57-74

چکیده
    در دنیای کنونی، مطالعات تطبیقی بین ادیان،یکی از راه‌هایی است که موجب ایجاد صلح و همزیستی و تقریب بین پیروان ادیان می‌شود. یافتن مفاهیم مشترک می‌تواند اساس گفتگوی شرایع‌الهی و زمینه‌ای جهت رفع ...  بیشتر
تطبیق انگارۀ وحی در عهدین و قرآن کریم
تطبیق انگارۀ وحی در عهدین و قرآن کریم

دل آرا نعمتی پیرعلی

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1391، ، صفحه 101-114

چکیده
    چگونگی ارتباط خداوند با انسان از مسایل مهم در مباحث الهیاتی ادیان ابراهیمی است. یهودیت و اسلام ضمن ارایۀ تعریفی همگون از وحی، شیوه‌هایی همسان از القای آن را مطرح نموده و هدف از آن را ابلاغ شریعت الهی ...  بیشتر