تمایز معناشناختی - تاریخی الهیات و مابعدالطبیعه در حکمت سینوی
1. تمایز معناشناختی - تاریخی الهیات و مابعدالطبیعه در حکمت سینوی

محمد علی دیباجی

دوره 8، شماره 17 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 125-138

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.80274

چکیده
  اصحاب لوکیوم (مدرسه علمی‌فلسفی ارسطو) عنوان مابعدالطبیعه (متافیزیک) را بر مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌های ارسطو - که آنها را فلسفه اولی نامیده بود - اطلاق کردند. این عنوان در تاریخ فلسفه پیش از اسلام، تفسیر ...  بیشتر
تحلیل مقایسه‌ای آراء آکویناس و ابن‌سینا درباره علم فرشتگان
2. تحلیل مقایسه‌ای آراء آکویناس و ابن‌سینا درباره علم فرشتگان

علی سنایی؛ عظیم حمزئیان

دوره 7، شماره 15 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20762

چکیده
  در این نوشتار، دیدگاه آکویناس و ابن‌سینا درباره علم فرشته بررسی و تحلیل شده است و وجوه اشتراک و اختلاف آن‌ها را در این خصوص بیان کرده‌ایم. با اینکه آکویناس و ابن‌سینا هر دو متأثَر از سنّت ارسطویی بوده‌اند؛ ...  بیشتر
معناشناسی اوصاف الهی از نگاه ابن سینا در پاسخ به مسأله زبان دین
3. معناشناسی اوصاف الهی از نگاه ابن سینا در پاسخ به مسأله زبان دین

فاطمه سلیمانی

دوره 5، شماره 11 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 137-148

چکیده
    یکی از پرسش‌های دیرین در علم کلام و فلسفه، چگونگی فهم و تحلیل معانی اوصافی است که بین خدا و انسان مشترک است؛ آیا این اوصاف با معانی انسانی و متعارف به خداوند حمل می‌شوند یا این که واجد معنای دیگری ...  بیشتر
تحلیل فاعلیت و عنایت در متافیزیک افلاطونی، ارسطویی و سینوی
4. تحلیل فاعلیت و عنایت در متافیزیک افلاطونی، ارسطویی و سینوی

سید مهدی امامی جمعه؛ وحیده حداد

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 29-40

چکیده
    آیا نظام عالم فعلی- فاعلی است؟ و اگر فاعلیتی در کار است و عالم و مافیها را باید به عنوان فعل نگریست، آیا می‌توان نظام عالم را یک نظام عنایی دانست؟ در یونان باستان دو نظام بزرگ فلسفی توسط ارسطو و ...  بیشتر
مقایسه و تطبیق آرای ابن سینا و توماس آکوئینی در مسائل مربوط به معاد
5. مقایسه و تطبیق آرای ابن سینا و توماس آکوئینی در مسائل مربوط به معاد

محمد مهدی مشکاتی

دوره 3، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 83-96

چکیده
  موضوع معاد از اهم مباحث دینی، فلسفی و کلامی است. ابن سینا فیلسوف مسلمان و توماس آکوئینی، فیلسوف و متکلم مسیحی، دو اندیشمند برجسته اند که در این زمینه دارای نظرهای خاصی هستند. ابن سینا در همه موارد (بجز ...  بیشتر
تفاوت رویکرد ارسطو و ابن سینا در اثبات وجود خدا
6. تفاوت رویکرد ارسطو و ابن سینا در اثبات وجود خدا

محمد صالح طیب نیا؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر

دوره 3، شماره 7 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
  مقایسه رویکرد ارسطو و ابن سینا در مسأله اثبات وجود خدا، تا اندازه زیادی روشنگر تفاوت مبنایی اندیشه مشایی  ارسطویی و سینوی و همچنین، راه متفاوتی است که در جهان اسلام نسبت به مغرب زمین، در  مسأله اثبات ...  بیشتر
مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد تجرد خیال و ارتباط آن
7. مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد تجرد خیال و ارتباط آن

عباس یزدانی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 95-108

چکیده
    یکی از مباحث مهم مورد اختلاف ابن­سینا و ملاصدرا در علم النفس، مبحث تجرد خیال است. گرچه ابن­سینا در بعضی از آثار خود مانند المباحثات با تردید و تحیر، تجرّد خیال را مطرح نموده است، ولی با توجه به ...  بیشتر