وحی قرآنی و تمثیل عرفانی
1. وحی قرآنی و تمثیل عرفانی

محمد باقر تورنگ؛ احسان جندقی

دوره 9، شماره 19 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 107-122

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.80100.0

چکیده
  عارفان مسلمان از تمثیل در تمام انواع آن اعم از تشبیه، استعاره و داستان‌های رمزی و مثالی، بسیار استفاده کرده‌اند. در کاربرد تمثیل در ادبیات عرفانی علاوه بر جنبه‌های آموزشی و استفاده از آن برای فهم بهتر، ...  بیشتر
مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد تجرد خیال و ارتباط آن
2. مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد تجرد خیال و ارتباط آن

عباس یزدانی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 95-108

چکیده
    یکی از مباحث مهم مورد اختلاف ابن­سینا و ملاصدرا در علم النفس، مبحث تجرد خیال است. گرچه ابن­سینا در بعضی از آثار خود مانند المباحثات با تردید و تحیر، تجرّد خیال را مطرح نموده است، ولی با توجه به ...  بیشتر