کلیدواژه‌ها = نفس
بیماری و بلا و نقش آن در تربیت نفس از نگاه قرآن و روایات (مطالعه‌شده دربارۀ بیماری جدید کرونا)

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 143-158

10.22108/coth.2021.126674.1510

حسین شفیعی؛ مهدی مطیع؛ محسن صمدانیان؛ محمدرضا ستوده نیا


پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 139-152

10.22108/coth.2019.80240.0

مرتضی حسینی شاهرودی؛ مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ علی رضا کهنسال


نقش هستی‌شناختی بدن در تبیین پنج مسئله از علم‌النفس صدرایی

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 147-160

10.22108/coth.2018.105655.1086

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان