فلسفۀ نبوت از دیدگاه شیخ طوسی و ملاصدرا
1. فلسفۀ نبوت از دیدگاه شیخ طوسی و ملاصدرا

زهراسادات نژادتبریزی فرد؛ نفیسه اهل سرمدی؛ سید مهدی امامی جمعه

دوره 12، شماره 26 ، دی 1400، ، صفحه 113-124

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2021.126452.1504

چکیده
  مسئلۀ نبوت پس از اصل توحید، جایگاه ویژه‌ای در اندیشۀ دینی دارد. در این پژوهش، به روش کتابخانه‌ای به مقایسۀ دیدگاه شیخ طوسی و ملاصدرا در فلسفۀ نبوت پرداخته شده است تا از این رهگذر، نقش فلسفه در تبیین نبوت ...  بیشتر
بررسی مبانی و قواعد معرفت‌شناختی تأویلی ملاصدرا
2. بررسی مبانی و قواعد معرفت‌شناختی تأویلی ملاصدرا

سیدمحمدحسین میردامادی؛ محمد بیدهندی

دوره 12، شماره 26 ، دی 1400، ، صفحه 157-172

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2021.129841.1625

چکیده
  تأویل هستی و متن نوعی کاوش باطنی (عقلی - شهودی) در یک موضوع است که به کشف و استخراج گزاره‌های جدید می‌انجامد. ملاصدرا به‌عنوان یک فیلسوف، دارای مبانی مستدلی در معرفت‌شناسی است که بر سبک تأویلی او تأثیر ...  بیشتر
تفاسیر فلسفی در میانۀ خوانش برهان و تأویل با نگاهی به آثار ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا
3. تفاسیر فلسفی در میانۀ خوانش برهان و تأویل با نگاهی به آثار ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا

عبدالله میراحمدی

دوره 11، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 99-112

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.121257.1370

چکیده
  پی‌جویی تفاسیر فلسفی پیش از ملاصدرا به معنای مصطلحِ تفسیر با دشواری همراه است. هرچند با توجه به تاریخ فلسفۀ اسلامی، ابن‌سینا برای نخستین‌بار به‌صورت ساختارمند بر برخی آیات‌ و سوره‌های‌ کوتاه قرآن ...  بیشتر
«رؤیت در خدا» و «رؤیت با خدا»؛ دو رویکرد در نظام معرفت‌شناختی مالبرانش و ملاصدرا
4. «رؤیت در خدا» و «رؤیت با خدا»؛ دو رویکرد در نظام معرفت‌شناختی مالبرانش و ملاصدرا

حسن رهبر

دوره 11، شماره 23 ، خرداد 1399، ، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.118693.1327

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که فیلسوفان در نظام فکری خود آن را پی‌جویی می‌کنند، دستیابی به معرفت حقیقی و تبیین چگونگی امکان حصول آن است. مالبرانش و ملاصدرا از زمره فیلسوفانی‌اند که تلاش می‌کنند دستیابی به معرفت ...  بیشتر
بررسی وحدت شخصیۀ وجود از نگاه محقق دوانی و ملاصدرا
5. بررسی وحدت شخصیۀ وجود از نگاه محقق دوانی و ملاصدرا

ابراهیم رضایی

دوره 10، شماره 22 ، آذر 1398، ، صفحه 147-162

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.104953.1074

چکیده
  علامه دوانی، با تکیه بر قواعدی همچون وحدت وجود، انتساب ماهیت به وجود، اصل تشأن و عدم التباس موجودات به مبدأ اشتقاق، وحدت شخصیه را تبیین می‌کند. از دیدگاه او، حقیقت وجود در ذات الهی منحصر است و ماسوی منتسب ...  بیشتر
سنجش مرگ‌اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه
6. سنجش مرگ‌اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه

صدیقه ابطحی؛ مهدی دهباشی؛ غلامحسین خدری؛ هادی وکیلی

دوره 10، شماره 21 ، خرداد 1398، ، صفحه 63-78

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.112743.1187

چکیده
  حکمت متعالیه براساس مبانی نظری خود، یعنی اصالت وجود، تشکیک در مراتب هستی و حرکت جوهری موجودات، به عالی‌ترین وجه، انگیزه و هدف خلقت را توجیه کرده که در حدیث قدسی «کنز» آمده است. در مراتب تشکیکی وجود ...  بیشتر
پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد
7. پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد

مرتضی حسینی شاهرودی؛ مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ علی رضا کهنسال

دوره 10، شماره 21 ، خرداد 1398، ، صفحه 139-152

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.80240.0

چکیده
  سخنان ملاصدرا و ابن‌عربی یا برخاسته از بهر‌ۀ مشترک ایشان از آیات و روایات به‌عنوان منبع مشترک است یا بر مبنای اعتقاد ملاصدرا به اصالت وجود است که مساوق با وحدت وجود ابن‌عربی است. ملاصدرا این عقیده را ...  بیشتر
ادراک پیشامفهومی از خداوند: مقایسۀ دیدگاه کارل رانر و ملاصدرا
8. ادراک پیشامفهومی از خداوند: مقایسۀ دیدگاه کارل رانر و ملاصدرا

علی سنائی؛ عبدالله صلواتی

دوره 9، شماره 20 ، دی 1397، ، صفحه 145-158

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.113600.1205

چکیده
  موضوع پایان متافیزیک در اندیشۀ برخی متفکران پسامدرن مثل هیدگر این شائبه را ایجاد می‌کند که فلسفه‌های سنتی برای بشرِ امروز ره‌آوردی ندارد؛ ولی رانر با اقتباس تومیسم استعلایی از جوزف مارشال و آمیختن ...  بیشتر
چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه
9. چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه

ایوب مباشری؛ محمدرضا ضمیری

دوره 9، شماره 20 ، دی 1397، ، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.113031.1195

چکیده
  شناخت هدف و خواستۀ نهایی در زندگی اهمیت فراوانی در معنا و سبک زندگی دارد. برای شناخت بهترین هدف نهایی برای زندگی از استدلال‌های عقلی، وحی و شهود استفاده می‌شود. استدلال عقلی منهای شهود برای رسیدن به ...  بیشتر
علت مرگ نزد غزالی و صدرالمتألهین و سنجش توانایی مبانی ایشان در تبیین آن
10. علت مرگ نزد غزالی و صدرالمتألهین و سنجش توانایی مبانی ایشان در تبیین آن

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه عابدینی

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1397، ، صفحه 67-78

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.105020.1076

چکیده
  غزالی و ملاصدرا ازجمله اندیشمندانی‌اند که درصدد شناخت علت مرگ برآمده‌اند و در مباحث نفس‌شناسی خود به این موضوع پرداخته‌اند. مقالۀ حاضر تلاش دارد دیدگاه این دو متفکر دربارۀ علت وقوع مرگ و مبانی نفس‌شناسانۀ ...  بیشتر
نقش هستی‌شناختی بدن در تبیین پنج مسئله از علم‌النفس صدرایی
11. نقش هستی‌شناختی بدن در تبیین پنج مسئله از علم‌النفس صدرایی

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1397، ، صفحه 147-160

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.105655.1086

چکیده
  در حکمت اسلامی، نفس همواره اساس و شالودۀ ساختار وجودی انسان معرفی شده و در مقابل، به بدن و نقش آن در شناخت هویت انسان، کمتر توجه شده است. این در حالی است که شناخت نفس در بیشتر زوایای معرفت‌شناختی آن، متکی ...  بیشتر
جایگاه انسان در نظام آفرینش از دیدگاه فیلون اسکندرانی و ملاصدرا
12. جایگاه انسان در نظام آفرینش از دیدگاه فیلون اسکندرانی و ملاصدرا

زینب فروزفر؛ قربان علمی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1396، ، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2017.79944

چکیده
  فیلون اسکندرانی، فیلسوف، متکلم و عارف بزرگ یهودی در قرن اول میلادی است. او اولین کسی است که در نظام فکری‌فلسفی‌اش در پی تلفیق و وفق‌دادن فلسفه با دین برآمد و در سایۀ این رویکرد جدید، مسائل بدیعی را مطرح ...  بیشتر
پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ
13. پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ کوکب دارابی

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20756

چکیده
  مسئله شرّ ازجمله مسائل مهم و بحث‌بر‌انگیز فلسفه و کلام است که ملاصدرا و آگوستین درصدد پاسخ‌گویی به آن بر‌آمده‌اند. این دو فیلسوف با روش ترکیبی به مسئله شرّ پاسخ داده‌اند. این روش ترکیبی دربردارنده ...  بیشتر
هرمنوتیک انتولوژیک صدرایی و مسئله زبان دین
14. هرمنوتیک انتولوژیک صدرایی و مسئله زبان دین

محمد بیدهندی؛ مهدی دسترنج

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1395، ، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20758

چکیده
  از مسائل اساسی زبان دین، بررسی وجه معناداری و گستره معرفت‌بخشی متن مقدّس است. در این ساحت، ملاصدرا ابتدا در قوس نزول، به تطبیق میان «معرفت»، «کلام» و «وجود» می‌پردازد تا از تطابق این ...  بیشتر
سنخیت علی و معلولی در الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی
15. سنخیت علی و معلولی در الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی

محمد مهدی مشکاتی؛ بهناز طبیبیان

دوره 5، شماره 12 ، اسفند 1393، ، صفحه 127-140

چکیده
  یکی از مباحث مناقشه‌ برانگیز بین الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی، اصل سنخیت بین علت و معلول است. تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی به وجود نمی‌آید و حتی میان پدیده‌های متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی- تحلیلی بین آرای ملاصدرا و ملاهادی سبزواری در مورد مقام فوق تجردی انسان
16. مطالعه تطبیقی- تحلیلی بین آرای ملاصدرا و ملاهادی سبزواری در مورد مقام فوق تجردی انسان

علی ارشد ریاحی؛ هادی جعفری

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1391، ، صفحه 19-42

چکیده
  در این مقاله به بررسی یکی از ویژگی‌های انسان به نام مقام فوق تجردی، از نگاه دو فیلسوف بزرگ: صدرالمتألهین و ملاهادی سبزواری، پرداخته شده است. در انسان شناسی فلسفی از منظر حکمت متعالیه و شارحان آن، به این ...  بیشتر
مقایسۀ اجمالی «انسان‌شناسی» تومائی و صدرایی با تأکید بر ساختار تألیفیِ «جامع الهیات» و«اسفار»
17. مقایسۀ اجمالی «انسان‌شناسی» تومائی و صدرایی با تأکید بر ساختار تألیفیِ «جامع الهیات» و«اسفار»

رضا رضازاده

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1391، ، صفحه 73-82

چکیده
  انسان‌شناسی جایگاهی بنیادین در نظام فلسفی- الهیاتیِ توماس آکویناس ) (Thomas Aquinas و ملاصدرا دارد؛ به گونه‌ای که نقش برجستۀ و مؤثر آن ‌را در ساختار تألیفیِِ دو اثر اصلی «جامع الهیاتِ»(Summa Theologiae)  آکویناس ...  بیشتر
مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد تجرد خیال و ارتباط آن
18. مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد تجرد خیال و ارتباط آن

عباس یزدانی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1390، ، صفحه 95-108

چکیده
    یکی از مباحث مهم مورد اختلاف ابن­سینا و ملاصدرا در علم النفس، مبحث تجرد خیال است. گرچه ابن­سینا در بعضی از آثار خود مانند المباحثات با تردید و تحیر، تجرّد خیال را مطرح نموده است، ولی با توجه به ...  بیشتر
مقایسه و نقد براهین اثبات وجود خدا از منظر ملاصدرا و آکوئیناس
19. مقایسه و نقد براهین اثبات وجود خدا از منظر ملاصدرا و آکوئیناس

قاسم کاکایی؛ منصوره رحمانی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
  تأمل و اندیشه در باب خدا، یکی از مهمترین و اساسی‌ترین محورهای معرفت انسان است و در طول تاریخ فلسفه و کلام، متفکران بسیاری به بحث و بررسی در این باب همت گمارده اند. از میان مباحث خداشناسی، براهین اثبات ...  بیشتر