کلیدواژه‌ها = دین
بررسی ماهیت اورینتالیسم در نظرگاه فلسفی - تاریخی، مبتنی بر نسبت سوژه و ابژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22108/coth.2024.140309.1872

قربان علمی؛ علیرضا نهری


واکاوی گفتمانی گزاره های زندگی معنوی از منظر محمدرضا حکیمی و وین دایر

دوره 14، شماره 30، دی 1402، صفحه 17-38

10.22108/coth.2023.135602.1770

مائده خیوه؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی مطیع


رابطۀ متقابل دین و اسطوره در پدیدارشناسی دینی الیاده و روانشناسی تحلیلی یونگ

دوره 11، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 111-126

10.22108/coth.2020.122765.1401

علیرضا خواجه گیر؛ سوسن ایزدی دستنایی؛ پروین فروزنده


دین در هرمنوتیک فلسفی

دوره 10، شماره 22، آذر 1398، صفحه 121-132

10.22108/coth.2019.117670.1297

علیرضا آزاد


ارتباطات‌میان‌ادیانی (تعریف،مفاهیم،جایگاه)

دوره 6، شماره 14، دی 1394، صفحه 17-38

حسن بشیر؛ علی اکبر صافی اصفهانی؛ محمد وحید صافی اصفهانی


منجی موعود در ادیان‌ بزرگ قبل‌ از اسلام‌

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 149-168

مهین عرب


تمایز میان ذات و واقعیت دین رفع: یک ابهام در روش پدیدارشناسی دین

دوره 4، شماره 10، مهر 1392، صفحه 51-70

محمدرضا قائمی نیک؛ مجتبی زروانی


تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 1-18

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی


رابطه بین دین و مدرنیته، تعارض یا سازگاری؟

دوره 1، شماره 3، مهر 1389، صفحه 103-120

عباس یزدانی


مقایسه دیدگاه جان هیک و سید حسین نصر در باب کثرت گرایی دینی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389، صفحه 19-40

محمد محمدرضایی؛ طاهر کریم زاده