کلیدواژه‌ها = قرآن
نسبت شرارت با ملکوت در قرآن و عهدین

دوره 13، شماره 27، خرداد 1401، صفحه 61-70

10.22108/coth.2022.129635.1615

سهیلا بوجاری طالخونچه؛ اعظم پرچم؛ حامد نظرپور


بیماری و بلا و نقش آن در تربیت نفس از نگاه قرآن و روایات (مطالعه‌شده دربارۀ بیماری جدید کرونا)

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 143-158

10.22108/coth.2021.126674.1510

حسین شفیعی؛ مهدی مطیع؛ محسن صمدانیان؛ محمدرضا ستوده نیا


الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

دوره 6، شماره 14، دی 1394، صفحه 89-106

حبیب‌رضا ارزانی؛ حامد اهتمام


زشتی‌گرایی نفس در حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 1-26

علی بنائیان اصفهانی؛ محمد جواد نجفی؛ حمید طاهر نشاط دوست


بررسی تطبیقی سیمای فرعون در قرآن و عهد قدیم

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 21-38

سید عباس خیراللهی؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ علی محمد میرجلیلی


تطبیق انگارۀ وحی در عهدین و قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 101-114

دل آرا نعمتی پیرعلی


هنجارهای مرتبط با مکان ها و زمان های مقدس در سه کتاب مقدس

دوره 2، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 35-72

مهدی محسنیان راد؛ ناصر باهنر


بررسی قلمرو جامعیت قرآن در نگرش تفسیری فخر رازی و آلوسی بغدادی

دوره 1، شماره 3، مهر 1389، صفحه 69-88

ماشاءالله جشنی؛ خدیجه خدمتکار