کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 15
1. بررسی تطبیقی آموزه‌های محیط زیستی طبیعی در اسلام و زرتشت با تأکید بر قرآن و وندیداد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

10.22108/coth.2020.117934.1307

کامران اویسی


2. مقایسه و تحلیل روش شناسی هرمنوتیک قرآن علامه طباطبائی و دکتر نصر حامد ابوزید

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-150

10.22108/coth.2018.102242.1034

صغری خیرجوی لاتی؛ محمد مهدی علیمردی


3. معناداری وقایع زندگی از دیدگاه قرآن و روان شناسی وحدت مدار: مبنایی برای طراحی تمرین های هنری مؤثر

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54

10.22108/coth.2017.80271

علی زاده محمدی؛ افسانه ناظری؛ مهدی مطیع؛ پریسا داروئی


4. مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-62

10.22108/coth.2017.21670

سید مهران موسوی؛ محمود کریمی


5. تحلیلی از مبانی و مؤلفه‌های مثبت‌اندیشی و راهکارهای پیدایش آن در اسلام و عهدجدید

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-74

زهرا محققیان؛ مسعود اذربایجانی


6. الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-106

حبیب‌رضا ارزانی؛ حامد اهتمام


7. زشتی‌گرایی نفس در حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

علی بنائیان اصفهانی؛ محمد جواد نجفی؛ حمید طاهر نشاط دوست


8. بررسی تطبیقی سیمای فرعون در قرآن و عهد قدیم

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-38

سید عباس خیراللهی؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ علی محمد میرجلیلی


9. بررسی و نقد الاهیات سلبی دیونیسیوس در پرتو رهیافت قرآن و احادیث

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-14

رضا برنجکار؛ ابوذر نوروزی


10. بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در قرآن و روان‌شناسی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 57-72

علیرضا بخشایش


11. معناشناسی واژه «اسلام» در قرآن، با تاکید بر بررسی رابطه آن با پلورالیزم دینی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-116

محمد جواد نجفی؛ جواد محمدی


12. تطبیق انگارۀ وحی در عهدین و قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-114

دل آرا نعمتی پیرعلی


13. هنجارهای مرتبط با مکان ها و زمان های مقدس در سه کتاب مقدس

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-72

مهدی محسنیان راد؛ ناصر باهنر


14. بررسی قلمرو جامعیت قرآن در نگرش تفسیری فخر رازی و آلوسی بغدادی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-88

ماشاءالله جشنی؛ خدیجه خدمتکار