کلیدواژه‌ها = انسان
فلسفۀ نبوت از دیدگاه شیخ طوسی و ملاصدرا

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 113-124

10.22108/coth.2021.126452.1504

زهراسادات نژادتبریزی فرد؛ نفیسه اهل سرمدی؛ سید مهدی امامی جمعه


بیماری و بلا و نقش آن در تربیت نفس از نگاه قرآن و روایات (مطالعه‌شده دربارۀ بیماری جدید کرونا)

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 143-158

10.22108/coth.2021.126674.1510

حسین شفیعی؛ مهدی مطیع؛ محسن صمدانیان؛ محمدرضا ستوده نیا


اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 1-22

10.22108/coth.2018.80269.0

زهرا علافچیان؛ محمدرضا شمشیری


بررسی تطبیقی انسان‌شناسی آیت‌الله مطهری و سنت آگوستین

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 79-90

10.22108/coth.2018.80082.0

محمد علی توانا؛ سیده سکینه قربی


روح و سرنوشت آن بعد از مرگ در آیین جینه

دوره 6، شماره 14، دی 1394، صفحه 107-124

محمد مهدی علیمردی؛ بنفشه متقی


انسان، شیطان و خدای مولانا و میلتون

دوره 4، شماره 9، فروردین 1392، صفحه 55-72

لیلا میرمجربیان؛ محمّدرضا نصر اصفهانی


تطبیق انگارۀ وحی در عهدین و قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 101-114

دل آرا نعمتی پیرعلی


خداباوری، خودیابی یا ازخودبیگانگی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 77-96

مجید صادقی حسن آبادی؛ مهدی گنجور