کلیدواژه‌ها = ایمان
تعداد مقالات: 9
1. رابطۀ معنویت و الاهیات از دیدگاه مک‌گراث و شهید مطهری

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 17-30

10.22108/coth.2019.111976.1173

حامد نظرپور؛ مجتبی سپاهی


2. بررسی دیدگاه ویلفرد کنت‌ول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-156

10.22108/coth.2016.21199

حامد نظرپور نجف آبادی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


3. مفهوم انسان از دیدگاه کارل بارث و الهیات لیبرال قرن نوزدهم

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-94

10.22108/coth.2016.20761

قربان علمی؛ علی بورونی


4. باور دینی، انگیزش و التزام اخلاقی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-98

زهرا خزاعی


5. بررسی مقایسه ای مفهوم ایمان از دیدگاه پولس و فخر رازی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-90

قربان علمی؛ حامد نظرپور نجف آبادی


6. بررسی تطبیقی ایمان در اسلام و مسیحیت و تأثیر آن بر سلامت

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-90

علیرضا اژدر؛ محمّد مهدی احمدی فراز


7. ایمان شناسی استرآبادی و علامه مجلسی و تأثیرگذاری ملاصدرا بر علامه

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-16

سید مهدی امامی جمعه


8. نقد و بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی درباره ایمان و اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-20

عین اله خادمی؛ عبداله علیزاده


9. معنای زندگی از دیدگاه جان کاتینگهام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 97-108

امیرعباس علیزمانی؛ مریم دریانی اصل