نویسنده = مهدی دهباشی
سنجش مرگ‌اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 63-78

10.22108/coth.2019.112743.1187

صدیقه ابطحی؛ مهدی دهباشی؛ غلامحسین خدری؛ هادی وکیلی


زهد از نگاه نیچه وحافظ

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 15-28

10.22108/coth.2016.20757

ابراهیم رضایی؛ مهدی دهباشی


تحلیل صفات فعل خداوند از طریق وجود رابط

دوره 6، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 1-14

حسن عزیزی؛ مهدی دهباشی؛ موسی ملایری


بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر

دوره 5، شماره 11، فروردین 1393، صفحه 1-20

فریبا اکبرزاده؛ مهدی دهباشی؛ جعفر شانظری


مبنای فلسفی تعیین ارزش‌ها از نظر سیّد محمّد حسین طباطبایی و دیوید هیوم

دوره 4، شماره 9، فروردین 1392، صفحه 1-10

محمّدجواد موحدی؛ مهدی دهباشی