نویسنده = مرتضی حسینی شاهرودی
پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 139-152

10.22108/coth.2019.80240.0

مرتضی حسینی شاهرودی؛ مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ علی رضا کهنسال


پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ

دوره 7، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 1-14

10.22108/coth.2016.20756

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ کوکب دارابی


بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی

دوره 4، شماره 10، مهر 1392، صفحه 15-28

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ ریحانه شایسته


تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 1-18

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی