نویسنده = سیدمرتضی حسینی شاهرودی
تعداد مقالات: 5
1. پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-152

10.22108/coth.2019.80240.0

مرتضی حسینی شاهرودی؛ مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ علی رضا کهنسال


2. بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-28

10.22108/coth.2017.21668

مسلم نجفی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


3. پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

10.22108/coth.2016.20756

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ کوکب دارابی


4. بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-28

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ ریحانه شایسته


5. تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-18

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی