روش‌شناسی «کلام فلسفی» در اندیشۀ ابن‌میثم بحرانی
1. روش‌شناسی «کلام فلسفی» در اندیشۀ ابن‌میثم بحرانی

مهدی گنجور

دوره 10، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 93-106

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.116709.1270

چکیده
  علم کلام از آغاز پیدایش، به لحاظ روش‌شناختی، مراحل و اطوار مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ رویکرد نقلی و اخبارگرایی، روش جدلی، عقلی، تأویل‌گروی و رویکرد کلام فلسفی از مهم‌ترین رویکردها در سیر تطور کلام ...  بیشتر
«پلورالیسم هنجاری در سیرۀ مهدی(ع)» (الگوی رفتاری امام مهدی با پیروان ادیان و مذاهب)
2. «پلورالیسم هنجاری در سیرۀ مهدی(ع)» (الگوی رفتاری امام مهدی با پیروان ادیان و مذاهب)

مهدی گنجور؛ حسین عزیزی

دوره 9، شماره 19 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.102707.1039

چکیده
  یکی از مباحث بحث‌برانگیز کلام جدید در حوزۀ مهدویت‌پژوهی، مسئلۀ چگونگی رفتار و ارتباط امام زمان(عج) با پیروان سایر ادیان در دوران ظهور است. یکی از آن مسائل، «پلورالیسم هنجاری در سیره مهدی» است. متأسفانه ...  بیشتر
خداباوری، خودیابی یا ازخودبیگانگی
3. خداباوری، خودیابی یا ازخودبیگانگی

مجید صادقی حسن آبادی؛ مهدی گنجور

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، ، صفحه 77-96

چکیده
  به عقیدۀ برخی متفکران غربی، نشاندن انسان زمینی و مقهور در کنار خدایی آسمانی و قاهر جز به قیمت ازخود بیگانگی انسان و حلول شخصیتی بیگانه در ذهن و روان او تمام نمی‌شود. اساساً تلقّی آدمی از الیناسیون (ازخود ...  بیشتر