اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1157
تعداد پذیرش 220
تعداد عدم پذیرش 795

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 233
تعداد مشاهده مقاله 334884
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 130299
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 28 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 101 روز
متوسط زمان داوری 58 روز
متوسط زمان پذیرش 957 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 749 روز
درصد پذیرش 19 %