نویسنده = میری، الهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آموزۀ پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-74

10.22108/coth.2018.104652.1067

خلیل حکیمی فر؛ محب علی آبسالان؛ الهه میری