نویسنده = اعظمی مرام، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی تاریخی به نقد منابع در مطالعۀ اسفار خمسه

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-138

10.22108/coth.2019.115212.1234

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ میلاد اعظمی مرام