نویسنده = جلالی کندری، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی یکسان‌پنداری «شعیب» در قرآن و «اشعیاء» در کتاب مقدس

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-50

10.22108/coth.2019.114383.1220

سهیلا جلالی کندری؛ مهدیه کیان مهر