نویسنده = صلواتی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. ادراک پیشامفهومی از خداوند: مقایسۀ دیدگاه کارل رانر و ملاصدرا

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-158

10.22108/coth.2019.113600.1205

علی سنائی؛ عبدالله صلواتی