نویسنده = عموسلطانی، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. خاستگاه نفس در نگاه تکاملی صدرایی و نگاه تکاملی نوخاسته‌گرایی

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-44

10.22108/coth.2018.110677.1148

محمدمهدی عموسلطانی؛ محمد مهدی علیمردی