نویسنده = آقاحسینی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. خوانش تمدنی بر الهیات مسیحی و الهیات اسلامی با تأکید بر وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-174

10.22108/coth.2017.101650.1024

مسعود مطهری نسب؛ علیرضا آقاحسینی؛ مجتبی سپاهی